100. výročie narodenia Júliusa Barča – Ivana, 29. apríl 2009, Krompachy

Július Barč - IvanZástupcovia o. z. NSS prijali pozvanie predsedu MO MS v Krompachoch, pána Františka Biroša a dňa 29. apríla sa zúčastnili celodennej spomienky konajúcej sa pri príležitosti nedožitých stých narodenín krompašského rodáka, spisovateľa a farára, Júliusa Barča – Ivana. Spomienka, ktorá sa konala postupne v sále Základnej umeleckej školy, na Mestskom úrade a v teréne, mala pestrý program. Read more

1 21 22 23 24 25 26