21. výročie Nežnej revolúcie – 17. novembra 2010, Košice

Dňa 17. novembra sme si pripomenuli 21. výročie tzv. Nežnej revolúcie, po ktorej si ľudia mysleli, že sa niečo zmení k lepšiemu. Opak je však pravdou. Z tohoto dôvodu sme si síce netradične, ale o to primeranejším spôsobom pripomenuli túto udalosť. Zvolili sme formu sviečkového sprievodu. Pred 18. hodinou sa účastníci spomienky stretli na železničnej stanici, odkiaľ sa vydali tichým sviečkovým sprievodom cez mesto. Cestou sa sprievod zastavil pri pamätníku venovanému obetiam 21. augusta z roku 1968, pri ktorom účastníci položili sviečky a kvety. Následne si padlých uctili minutou ticha. Pamätník je venovaný zastreleným, zväčša mladý, študentom, ktorí zahynuli po strele do hlavy, čo hovorí o bezcitnosti útočiacich a ich úmysle nie zastrašiť, ale cielene zabiť! Ďalej sprievod pokračoval naprieč hlavnou ulicou k pamätníku obetiam komunizmu, kde odzneli prejavy organizátorov a hostí. Rečník Maroš sa v úvodnom príhovore venoval okrem iného aj významu sviečky, ako symbolu nádeje, taktiež pojmom nacionalizmus – národovectvo a vlastenectvo – ktoré vyjadrujú v praxi niečo hodnotné, vyplývajúce z prirodzenosti človeka i celej spoločnosti. Následne Brat Jožko predniesol krásnu báseň od Janka Kráľa – Slovo. Po ňom sa rečník venoval otcovi národa – Andrejovi Hlinkovi a jeho odkazu pre budúce generácie s paralelou k súčasnosti. Spomienka pokračovala prejavom občianskeho aktivistu Tomáša, v ktorom prítomným zdôraznil hodnotu slobody. Na záver zúčastnení položili sviečku a kvety k pamätnej tabuli a minútou ticha si uctili všetky obete totalitných režimov doby minulej i súčasnej.

Maroš Ambróz

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.