Alexander Mach: O udalostiach, ktoré predchádzali 29. august 1944, ( úryvok z knihy „Z ďalekých ciest“)

Dr. Rašlovi som povedal v Leopoldove na jar  1968: „Za našej éry ste skutočne niečo protizákonné robili a sedeli ste za to iba niekoľko mesiacov. Za vážne veci, za ktoré všade na svete dávajú tresty smrti – bola vojna.  A vo svojom vlastnom režime, o ktorý ste sa zaslúžili viac než ktokoľvek – reč bola o Husákovi, Novomestskom, Clementisovi – , len vo vyšetrovacej väzbe ste sedeli dva, tri i štyri roky proti všetkým zákonom, úplne nevinný a vaši žalárnici sediaci na najvyšších miestach, vaši najbližší priatelia a spolubojovníci, vedeli o vašej nevine! Ako ste to len mohli vydržať pri zdravom rozume?
Read more

Dr. Jozef Tiso – Alleluja

Už dvetisíc rokov sa ozýva nadšený spev tento nad otvoreným hrobom Kristovým. „Koho hľadáte, niet Ho tu…, vstal z mŕtvych…Alleluja!“ Dvetisíc rokov je veľká diaľka a spev tento rozlieva sa ešte vždy pôvodnou svojou intenzitou po srdciach, v ktorých akú – takú rezonančnú pôdu nachádza. Srdce ľudí v myšlienkovom kruhu kresťanstva žijúcich ešte i dnes pocíti tú samú radosť, ktorou oplývali apoštolovia a najbližší krúžok učeníkov Kristových na radostnú zvesť: Vstal z mŕtvych! Radosti tejto podkladom nebola len číra osobná známosť s Kristom, nebola to len priateľská priazeň, ktorá prirodzene len tešiť sa musela osláveniu priateľa a známeho tak výborného, bol to ale pocit zabezpečenia podmienok jestvovania svojho osobného a nie menej i pocit ten, že skutočnosťou zmŕtvychvstania Kristovho poistená je i možnosť vytrvania v tom myšlienkovom kruhu, v ktorom boli vychovaní a ktorý za nepostrádateľný  podklad ďalšieho jestvovania i vo všeobecnosti považovali. Read more

Jozef Miloslav Hurban o dôvodoch vyhorenia Musen Tempel (na stránke NSS uverejnené k hlbšiemu zamysleniu sa nad dôvodmi vyhorenia Krásnej Hôrky)

Krásna Hôrka po vypáleníPočínam druhú knihu o Ľudovítovi Štúrovi písať pod tým úderom, ktorý zatriasol rezidenciou cisársko-kráľovskou a prenikol až do najvzdialenejších kútov dvojdielnej našej monarchie, podľa Beusta hovoriac, cisa translajtajskej, pod úderom 8. Decembra! V tento deň zhorel „Musen-Tempel“, ako volajú noviny nemecké hrinkovské divadlo (Ring-Theater) vo Viedni a pochoval v sebe v jednej polhodine 500 ľudí. Read more

1 3 4 5 6 7