14. marec 1939 – deň slovenskej štátnosti

Problematika 14. marca

Čo symbolizuje 14. marec 1939 na Slovensku a pre Slovákov? Tento dátum je spojený so vznikom prvého Slovenského štátu. Áno, toho štátu, ktorý je častovaný takými slovíčkami ako: vojnový štát, klérofašistický štát atď. Avšak, jeho vznik treba chápať v omnoho širšom rámci a to vzhľadom na geopolitické postavenie Slovenska v danom období, ako aj na stupňujúcu sa národnú emancipáciu Slovákov a ich potrebu po vlastnom štáte. Read more

Počiatky národného uvedomovania

Sú viditeľné už začiatkom 18.storočia. Michal Bencsik, profesor uhorského práva na Trnavskej univerzite, vydal v roku 1722 právny spis adresovaný krajinskému snemu. Poukazoval v ňom na to, že obyvatelia Trenčína sú „pozostatky po Svätoplukovi“, a teda sú potomkovia Maďarmi porazeného, podmaneného národa. Na toto odpovedá dielo dubnického farára Jána Baltazára Magina, ktoré môžeme chápať ako prvú politickú obranu Slovákov – Apológia – resp. Obrana Trenčianskej stolice. J. B. Magin tu totiž neobraňuje len obyvateľov Trenčína, ale aj celú slovenskú národnosť, lebo vraj „protivník musí nevyhnutne pripustiť, že pozostalými po Svätoplukovi sú nielen obyvatelia Trenčianskej stolice, ale celých Karpát, ktoré sa tiahnu až do Sedmohradska.“ Read more

Viedenská arbitráž vo svetle faktov

Dňa 2. novembra uplynulo 72 rokov od podpísania dohody medzi predstaviteľmi Nemecka, Talianska, Maďarska a Česko – slovenska o odstúpení územia južného Slovenska a Podkarpatskej Rusi Maďarsku. Išlo viac menej o vynútenú dohodu, ktorú musela podpísať česko – slovenská vláda v zastúpení ministra zahraničných vecí Františka Chvalkovského v záujme udržania jestvovania Česko – slovenska. Read more

Dr. Vojtech Tuka o Autonómii

Vzhľadom na to, že sa nám blíži 6. október v ktorom bola v roku 1938 vyhlásená autonómia Slovenska, vám chcem priblížiť článok kontroverznej postavy Slovenských dejín Dr. Vojtecha Tuku v ktorom pojednáva o zmysle a význame autonómie už v roku 1921. Read more

1 10 11 12 13 14 15