Nemé tváre

Nechcem sa pozerať na tváre nemé,
čo v sebe lásku nemajú.
Snáď i v nich niekde ešte drieme,
hoc ju pod maskou skrývajú.

Chcem vidieť úsmev ľudí,
na ihrisku sa deti opäť hrať.
Kto nepozná, nech nesúdi,
nesmieme sa predsa vzdať!

Rúška, respirátor, plynové masky,
dokedy ešte trápiť sa budeme?
Do uší štuple, cez oči pásky,
s davom snáď pekne splynieme.

Ľudia chcú žiť hádam na veky,
preto si jed do tela vpravia.
Robia si k tomu naprieky,
ledva sa s priateľmi zdravia.

Dospeli sme na pokraj skazy,
nenávisť, zloba, strach i bôľ.
Sused Ti dýku do chrbta vrazí,
bo si sa voľne nadýchol.

Opäť Ťa prosím, Pane môj,
zastav ten podlý diablov plán.
Nad národom naším stoj,
silou modlitby ho chráň!

Hoc jeden spravodlivý ostane,
v Tebe je milosť a láska Božia.
Ušetríš toho, čo koná pokánie,
hoc hriechy voči Tebe sa množia.

Kika