VII. ročník Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu (12 – 13. 4. 2019)

V noci z piatka na sobotu (12-13. apríla 2019) sa uskutočnil VII. ročník Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu – 25 kilometrovej náboženskej púte nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského. Tento ročník bol poznamenaný, v porovnaní s ročníkmi minulými, zatiaľ najväčšou nepriazňou počasia. Teplota pod nulou, sneženie a hustá hmla na hrebeni Súľovských vrchov počas noci sťažovali cestu a umocňovali potrebu osobného sebazaprenia, na ktoré upozorňoval prevádzač v úvodnom Ceremoniáli zasvätenia do tajomstiev púte.

Práve ono sebazaprenie, pokiaľ je úprimne obetované na predpísaný úmysel púte, je popri modlitbách odbavovaných najmä pri Ceremoniáli prosieb k Pánovi a všetkým svätým kľúčovou hodnotou Memoriálu a rozširuje duchovný rozmer celého podujatia. Teda skutočne nie svetské dobrodružstvo, výlet do prírody, či adrenalínové vyplnenie voľného času. Ani jedno z toho nie je, ani nesmie byť charakteristikou Memoriálu, ani motiváciou k účasti na ňom. Dostatočne to demonštruje atmosféra nočnej časti púte, kedy človek 6 hodín kráča v tichosti náročným terénom, okolité krásy prírody sú zahalené temnou nocou, na dohľad len pár metrov chodníka osvetleného svetlom z čelovky a tisíce hviezd na nebi. To všetko až samo nabáda pútnika, aby sa počas týchto chvíľ nerozptyľoval svetskými záležitosťami, ale aby prehĺbil svoju duchovnú účasť vnútorným zjednotením sa s podstatou Memoriálu.

Tou podstatou je v prvom rade praktické naplnenie posledného odkazu mučeníka Jozefa, ktorý nás nabáda, aby sme boli vernými synmi Cirkvi Kristovej a národa slovenského, a aby sme na neho pamätali v modlitbe tak, ako i on oroduje u Všemohúceho za nás; ale aj živenie ľudového kultu Jozefa Tisu ako pravého mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, za ktorého sa okrem iného aj on sám považoval. V neposlednom rade je to aj demonštrácia snahy o účasť v Kristovom kráľovstve na zemi (v duchu proti-slobodomuráskej encykliky Humanum genus pápeža Leva XIII.), ktoré je v ustavičnom boji s kráľovstvom satanovým. Z Božieho dopustenia dnes (dočasne) triumfuje kráľovstvo satanovo – jeho dielom je súčasný stav vo svete i v Cirkvi, jeho dielom boli všetky náboženské a politické revolúcie uplynulých storočí, jeho dielom bola i poprava mučeníka Jozefa Tisu.

Nech teda mučeník Jozef za nás oroduje, aby sme boli vernými synmi Cirkvi Kristovej a národa slovenského a aby sme nikdy neodpadli od Kristovho kráľovstva.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.