VI. ročník Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu (20. 4 – 21. 4. 2018)

Pohľady na osobnosť mučeníka Jozefa Tisu sa medzi tými, ktorí sa hlásia k jeho odkazu, rôznia. Sú determinované predovšetkým osobnými predpokladmi tých-ktorých jednotlivcov, či skupín. A tak revoluční národovci v ňom vidia predovšetkým politika a štátnika, kňazstvo vnímajú ako bezvýznamný atribút, ktorý bol len dôsledkom doby, keď ešte väčšina ľudí na Slovensku bola veriacich. Vo svojej nevedomosti a povrchnosti nemajú problém velebiť mučeníka Jozefa a zároveň bojovať proti katolicizmu a podporovať moderné bludné koncepcie najrôznejšieho druhu. Iní, ktorí sa hlásia k Cirkvi katolíckej, nemajú problém s jeho kňazstvom, ctia si ho ako politika, štátnika, i kňaza, no ovplyvnení deštrukčnými proticirkevnými náukami, ktoré sa po revolúcii Druhého vatikánskeho koncilu zahniezdili v Cirkvi, nie sú schopní dostatočne realisticky vnímať kontext posledných storočí. Keďže im chýba integrita viery, nedokážu integrálne pochopiť ani rozmer osobnosti mučeníka Jozefa a jeho prínos pre slovenský národ. Napokon sú aj takí, ktorí z úcty ku kňazstvu mučeníka Jozefa nezavrhujú, ale ovplyvnení nepriateľmi Boha a národa, odmietajú prijať štátnický a politický rozmer jeho činnosti.

Toto je samozrejme zjednodušená a ani zďaleka nie vyčerpávajúca analýza. Má len za cieľ poukázať na skutočnosť, že mučeníka Jozefa Tisu si ctí naozaj kde-kto, ale len veľmi úzka skupina ľudí vníma jeho osobu integrálne – ako Kristovho kňaza, politika a štátnika, kde druhé a tretie nutne vyplýva z prvého, a zároveň ako pravého mučeníka podľa definície sv. Tomáša Akvinského. V tomto zmysle je Memoriál mučeníka Jozefa Tisu unikátna udalosť, ktorá sa konáva pri príležitosti jeho umučenia, ale jej cieľom nie je bedákať, nariekať a dookola opakovať tie isté frázy, ktoré sa opakujú už roky. Cieľom Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu ako náboženskej púte je prosiť Pána Boha za vyzdvihnutie na oltár Cirkvi mučeníka viery katolíckej a národa slovenského a na tento úmysel obetovať i všetky strasti fyzicky náročnej 25 kilometrovej púte nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče. Sme realisti a vieme, že za súčasnej cirkevnej krízy, kedy na Petrovom stolci sedí pápež z Božieho dopustenia, ktorý je pre Cirkev veľkou pohromou, mučeník Jozef vyzdvihnutý k úcte oltára nebude. Dnes, keď sa rozdávajú bez poriadneho procesu lacné tituly svätosti, ani netúžime po takejto „koncilovej kanonizácii“ mučeníka Jozefa. Vieme však, že u Pána Boha žiadna modlitba a obeta neostáva nevyslyšaná, a preto veríme, že i s tými našimi naloží podľa svojej vôle vtedy a takým spôsobom ako On uzná za vhodné.

V noci z piatka (20. 4. 2018) na sobotu (21. 4. 2018) sa uskutočnil už VI. ročník Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu. Hoci Memoriál nemá takmer žiadnu popularitu ani masový charakter a účasť býva zväčša o niekoľkých jednotlivcoch, predsa hodláme v započatej tradícii pokračovať, kým nám budú sily stačiť, pretože jeho duchovný rozmer má v dnešnej spustnutej dobe oveľa väčší význam, než sa väčšina svetských ľudí nazdáva. Nech teda Pán Boh oslávi svojho verného služobníka Jozefa a nech na jeho príhovor vyslobodí slovenský národ z područia nového svetového poriadku, privedúc ho späť ku svojim koreňom, k pravej katolíckej viere.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.