73. výročie umučenia dp. Jána Nemca

Ubehlo už 73 rokov od posledného dňa pozemského života Jána Nemca. Už po piatykrát si hromadne pripomíname túto udalosť symbolickým prechodom po poslednej ceste mučeníka. Keď sme sa hŕstka pútnikov v roku 2013 vydali na púť po poslednej ceste Jána Nemca ani sme netušili, že sa z toho stane pravidlo, aj keď to bolo naším želaním. Pán Boh požehnal toto dielo a podarilo sa spojiť žijúcu rodinu Jána Nemca, miestnych Lieskovčanov , Jasenovčanov, Šarišsko-Bohdanovčanov a členov nášho združenia. Podarilo sa nám vytvoriť pravidelné spomienky a modlitby na pozdvihnutie Jána Nemca ako nositeľa Kristovho učenia tu na zemi. Tento rok sme sa v rámci výročia fatimských zjavení snažili počas púte čo najviac modliť a prosiť o orodovanie Panny Marie. Modlitbou posvätného ruženca sme ju žiadali o posilu v napredovaní v katolíckom živote. Veríme, že naše modlitby nezostanú nevyslyšané a pomôže nám aj v boji proti mýtom niektorých katolíkov, ktorí schvaľujú partizánske hnutie a svojou nevedomosťou na nás privolávajú prísne tresty. Aj tento rok sme sa vydali po poslednej ceste Jána Nemca skupinka pútnikov. Počasie bolo sychravé a terén rozmočený, čo nám prinieslo malé prekážky. Po tri a pol hodinách sme dorazili do Jasenoviec, kde sa k nám pridali miestni a spoločne sme sa vydali modliac sa sv. ruženec k poslednému miestu, kde násilne skončil pozemský život mučeníka Jána. Tu sa k nám pridali miestni Girovčania a spoločne sme sa pomodlili. V príhovore starostu Jasenoviec Pána Ladislava Trybulu sme si priblížili život Jána Nemca a osudné dni a hodiny. Brat Radovan v príhovore zdôraznil množstvo obeti a nie ojedinelý prípad vrážd kňazov, ale aj iných nevinných. Následne sme sa presunuli k hrobu Jána Nemca v Šarišských Bohdanovciach. Prípad Jána Nemca je memento, ktoré nesmie zostať zabudnuté.

Maroš

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.