73. výročie umučenia dp. Rudolfa Schedu, 10. september 2017, Liptovský Ján

11947406_528979037255282_5234284884182721919_n-1Mučeníctvo je aktom najväčšej dokonalosti, píše svätý Tomáš Akvinský, pretože: „medzi všetkými cnostnými úkonmi mučeníctvo najviac dokazuje dokonalosť lásky, nakoľko – tým viac niekto ukazuje, že miluje niektorú vec, čím milšou vecou pre ňu pohŕda a čim protivnejšiu prijíma trpieť. Avšak je zjavné, že medzi všetkými ostatnými dobrami prítomného života človek najviac miluje vlastný život a naopak najviac nenávidí smrť a hlavne, ak je (spojená) s bolesťami telesných múk…“ (STh II-II q. 124 a. 3 co.)

Mučeníctvo je dokonalým pochopením pozemského života, ktorého skutočným zmyslom nie je honba za svetskými dobrami – tie totiž trvajú len chvíľu a raz sa všetky do jedného rozpadnú v prach; lež za dobrami nebeskými, ktoré trvajú naveky. Mučeník je ten, ktorý neváha dobrovoľne položiť život za Boha a Cirkev, resp. niektorú pravdu viery. Mučeník si dostatočne uvedomuje podstatný rozdiel medzi pozemským životom, trvajúcim len okamih a nebeskou blaženosťou, ktorá trvá večne. A tak radšej, než by zaprel pravdu, dovolí nepriateľovi pravdy siahnuť na vlastný život, aby svojou krvou pravdu dosvedčil. Tým síce príde o krátku a biednu pozemskú existenciu, ale získa nevysloviteľné bohatstvo a mučenícku slávu, ktorá nikdy neskončí, lebo: kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachová si ho. (Mk. 8, 35)

Tak sa v štyridsiatomštvrtom roku rozhodol i kňaz a mučeník Rudolf Scheda. Nezutekal pred partizánskymi banditmi – nepriateľmi Boha a pravdy – hoci vedel, aké nebezpečenstvo mu od nich hrozí. Ani na naliehanie veriacich neopustil svoju faru v Liptovskom sv. Jáne. Kňazom sa stal preto, aby oddane slúžil Bohu, aby plnil Jeho vôľu a tým si zaistil večnú spásu; a nie preto, aby žil ako sveták milujúci nadovšetko len pozemské dobrá. Tým, že zostal na svojom mieste spečatil svoj osud. Večer 5. septembra 1944 partizáni prepadli faru a odvliekli Rudolfa Schedu na výsluch, kde ho celú noc trýznili. Nasledujúceho dňa v ranných hodinách bol po rýchlom súdnom procese popravený.

V nedeľu 10. septembra 2017 sme sa stretli pri mieste posledného odpočinku mučeníka Rudolfa v Liptovskom sv. Jáne, aby sme mu vzdali poklonu počas skromnej spomienky. Dnes, v čase všeobecnej apostázy, minimalizmu a kompromisníctva s prisluhovačmi pekelných mocností nám majú byť osobnosti typu mučeník Rudolf žiarivým príkladom statočnosti a neohrozenej viery. Nestačí však o nich len hovoriť a písať, treba nám podľa ich príkladu predovšetkým žiť. Lebo, aj keď od nás Pán Boh zatiaľ nežiada fyzické mučeníctvo, tlak liberálneho antikristovského okolia je silný a vedie k strate pravej viery sofistikovanejším a v konečnom dôsledku účinnejším spôsobom než otvorená hrozba fyzického prenasledovania.

ilu