Prednáška o závislostiach, Košice, 17. január 2008

ZávislostiNové slobodné Slovensko v spolupráci s Klubom mladých matičiarov v Košiciach zorganizovalo prednášku o závislostiach. Prednáška sa konala v Košiciach a prednášajúcim bol profesor MUDr. Jozef Kafka DrSc.

Profesor Kafka je uznávaná kapacita v oblasti psychiatrie na Slovensku aj v zahraničí, je členom viacerých psychiatrických spoločností, autorom mnohých odborných publikácií, atď. Nakoľko je problematika závislosti veľmi rozsiahla, pán profesor sa venoval najmä najrozšírenejšej závislosti – závislosti na alkohole. Po základnom oboznámení prítomných s touto problematikou profesor Kafka odpovedal na otázky poslucháčov v diskusii. Túto prednášku sme zaznamenali na videokameru. Záznam si môžete vypožičať od členov nášho združenia.

Kafka
Kafka