Spomienka na bombardovanie Spišskej Novej Vsi – 28. 3. 2015, Spišská Nová Ves

ilustráciaAko pre dieťa je krst vodou otvorením sa novému životu, tak pre novonarodený Slovenský štát bol krst ohňom boj jeho stíhačov a bombardérov proti maďarskému letectvu. Ako pre dieťa tento akt nadobúda význam vo vzťahu k Bohu a je nutné ho hodnotiť vo vysoko pozitívnych intenciách, tak krst ohňom, ktorým prešlo slovenské „JA“ nadobudlo obrovský význam vo vzťahu ku perspektíve životaschopnosti štátu.

Áno, Slovensko prišlo o ďalšie územia, áno, padli vojaci, áno boli straty na majetku, áno… Nič však neprekoná konečný výsledok, vyplývajúci z bitky, v ktorej obstáli, síce slabší, ale o toľko viac odhodlanejší, aby tak nadviazali na slávnych predkov a ukázali cestu súčasníkom i nasledovníkom. Práve toto integrálne spojenie má nesmiernu duchovnú silu a je nutné nosiť ho vo svojom srdci neustále a na ňom sa snažiť budovať po veky vekov.

Asi nič viac nevyburcovalo po celú existenciu slobodného Slovenska v tom čase ešte nepripravené bezpečnostné sily slovenské, ako aj prostý ľud ku boju za svoj štát, ako práve toto napadnutie maďarskými vojskami. Asi nič viac nespojilo slovenské hlavy, ruky, srdcia, ako práve tento akt. Táto udalosť dala silný a rozhodujúci podnet ku nastávajúcej obranno-budovateľskej práci. Veď čože sa to chystalo na európskych frontoch, v európskych mestách, v zajateckých táboroch a v konečnom dôsledku na retribučných súdoch.

Človek dneška, si to ani nevie predstaviť. A žiaľ Bohu opäť raz otvára vo svojej nevedomosti a zaslepenosti Pandorinu skrinku.

Práve pre múdrosť a odvahu predkov si každoročne pripomíname výročie bombardovania Spišskej Novej Vsi. Vtedy Sloveni dokázali, že chcú žiť na svojom a po svojom, do čo najväčšej miery. Toto je aj rozhodujúci odkaz hentých dní. Žiť po svojom, na svojom a za to nebáť sa obetovať život.

Nezabúdajme, aplikujme na dnešné časy a berme si príklad. Večná česť a sláva slovenským hrdinským letcom Malej vojny!

Kristu Kráľu na stráž!

Radovan Novotný