„Slovenská strana“

Autor: Sisa (KIKA)

Sme Vaša národná strana, sme Vaša cesta!
Nepočujete aké máme krásne sladké reči?
Hlásime sa Vám z popredného miesta,
fotografia v novinách o tom predsa svedčí!

Áno, sme to MY, Vaši milovaní politici!
Sme záchrancovia tejto zúboženej zeme.
Dnes nie sme ako obvykle po „opici“,
tak povieme Vám, čo v budúcnosti plánujeme.

Zastavíme rozkrádanie štátu inými stranami,
veď predať pozemky vieme „výhodne“ i my.
Len stojte, drahí občania, nebojácne za nami,
splníme Vám pre naše dobro najtajnejšie sny.

Pomôžeme Vám vyrovnať sa s novou menou,
naučíme Vás ako výhodne si kúpiť novú loď.
Táto zem nebude už viac nikdy nemou,
tak Slovák chop sa šance a za nami poď!

Sľubujeme, že zvýšime Vám všetkým platy,
že zdražovanie nedotkne sa žiadnej rodiny.
Budete mať luxusné domy, vily, chaty,
stačí, ak nám dáte hlas, neraz ste to spravili.

Pozrite sa akí sme zrazu plní lásky k vlasti,
jak milujeme Boha a v kostole sa modlíme!
Nemáme strach z útlaku a už vôbec strasti,
pred kamerami v plnej kráse vždy stojíme.

Nepočúvajte iné národné spolky a hnutia,
hlasy odovzdajte len slovenskej strane!
Ostatných skôr či neskôr média zrútia,
už to máme rokmi všetko preskúšané.

Na záver sa chceme za dôveru poďakovať,
lúčia sa národní politici, strážcovia mieru.
Vaše hlasy budeme čoskoro potrebovať,
tak nestrácajte v našu stranu dlhoročnú vieru!