Milan Rastislav Štefánik

Autor: Veronika

A ja sa prebijem,
lebo prebiť chcem,
zneli jeho slová,
s ktorými chránil našu zem.
Nás a našich českých bratov
vytrhol z pazúrov južných katov.
Bojoval za dobro svojho ľudu,
o jeho krv, česť a pôdu.
Často pozoroval hviezdnu oblohu
a myslieval na našu slobodu.
Blízko mal ku hviezdam, bol im brat,
ukázali mu cestu, kadiaľ sa poberať.
Kadiaľ kráčať a ako ranám uhýbať
a ako sa s bolesťou napred prebíjať.

Hŕstka zradcov spojila sily v dýku,
vytvorili priepasť, niet úniku.
Preťala hrdinstvo i jeho slávu,
spustila krv, sťa horúcu lávu.
A spleťou tajomstiev lož sa stala,
aby svoj zločin pred pravdou ukryla.
Zastrihli krídla hrdému letcovi,
a vtedy aj hviezdy nachvíľku zhasli.

Veď podobizeň tvoja tu slávne stojí,
nezabudneme, ty´s padol za národ v ťažkom boji!