Komu pomáhame?

Autor: Sisa (KIKA)

Čo také sa zmenilo v tejto našej zemi?
Slováci tu stále žijú, no sú asi nemí.
Ústa neotvoria nad krivdou národa,
aj keď dobre vedia, že prichádza poroba.
Oči majú zaslepené leskom zlata,
netušia, že v ňom raz nájdu kata.
Predkovia nám zanechali svoju krásnu krajinu,
by sme sa o ňu starali a nechceli viac inú.
Namiesto vďaky rozdali sme čo sa dalo,
z toho, čo bolo zdedené zvýšilo sa málo.
Slováci svoju vlasť svorne opúšťajú,
bez slzy v oku za zárobkom utekajú.
Zabúdajú na to, kde ich matka počala,
zabúdajú na to, s akou láskou ich chovala.
Slovenskú hymnu už viac nespievajú,
zvyky cudzích krajín rýchlo preberajú.
Veď my, Slováci, každému sa prispôsobíme,
no práve vďaka tomu našu vlasť zahubíme.
Slovenskú kultúru za maďarskú vymieňame,
komu tým Slováci, komu pomáhame???
Poviem Vám komu: Pomáhame sebe.
Lež do hrobu, z ktorého nevstaneme.