List kniežaťu Rasticovi od cisára Michala III.

ilustráciaZnenie listu je zaznamenané v XIV. kapitole „Života Konštantína“, ktorý bol podľa historikov napísaný v staroslovenčine zrejme ešte počas života sv. Metoda, pravdepodobne Klementom Ochridským. Je to odpoveď na Rasticovo posolstvo cisárovi Michalovi III., zapísané v tom istom historickom prameni: „Keďže náš ľud pohanstvo odvrhol a drží sa kresťanského zákona a nemáme učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru, aby aj iné krajiny, vidiac to, nás napodobnili, pošli nám teda, vladár, takého biskupa a učiteľa. Lebo od vás na všetky strany vždy dobrý zákon vychádza.“

Boh, „ktorý chce, aby boli všetci spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2, 4), a aby dosiahli vyšší stupeň dokonalosti, videl tvoju vieru a horlivosť, a preto zjavil písmená pre váš jazyk. To urobil teraz, za našich čias, čo od počiatku nebolo, ale len v prvých rokoch, aby ste sa aj vy pripočítali k veľkým národom, ktoré oslavujú Boha svojou rečou. A tak sme ti poslali toho, komu ich Boh zjavil, muža ctihodného a pravoverného, veľmi učeného filozofa. Nože, prijmi dar, väčší a hodnotnejší nad všetko zlato, striebro, drahé kamene a pominuteľné bohatstvo. Pričiň sa, aby si s ním rýchlo upevnil dielo a celým srdcom hľadal Boha. A ani neodvrhni spásu pospolitosti, ale všetkých povzbuď, aby bez váhania nastúpili cestu pravdy, aby si aj ty, privedúc ich svojim úsilím k poznaniu Boha, prijal za to svoju mzdu v tomto i budúcom čase, za všetky tie duše, čo uveria v Krista, nášho Boha, odteraz i naveky, a zanechajúc tak svoju pamiatku ďaľším pokoleniam, podobne ako veľký cisár Konštantín.

(Citované podľa slovenského prekladu od Štefana Vargaša)