Prevádzač s pážaťom vystúpali kalvárskou cestou na Mariánsku horu v Levoči, aby pred Memoriálom mučeníka Jozefa Tisu zotrvali v modlitbách v Bazilike Navštívenia Panny Márie

Dňa 30. marca 2014 v nedeľu smile sa vydali po kalvárskej ceste na Mariánsku horu v Levoči, aby sme modlitby krížových zastavení obetovali na úmysel blahorečenia mučeníka Jozefa Tisu. Úzky okruh účastníkov na tejto združenárskej púti viedol prevádzač, ktorému asistovali páža, správca a vlajkonosič v slávnostnom chrámovom miništrantskom oblečení ušitom pri príležitosti konania sa II. ročníka Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu.

Memoriál mučeníka Jozefa Tisu je 25-kilometrová púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského v duchu Valkových Slovenských národných pútí za mučeníka Jozefa Tisu do Alöttingu.

Pričom Ordinárium k Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu predpisuje tomu, kto povedie púť – prevádzačovi, – a tomu, ktorý počas púte nosí pri sebe relikviu mučeníka Jozefa Tisu – pážaťu, – aby v rok konania sa púte zotrvali aspoň istý čas v modlitbách na niektorom mariánskom slovenskom pútnickom mieste.

Tak ako vlani, i tento rok preto prevádzač s pážaťom navštívili Baziliku Navštívenia Panny Márie, aby spoločne so správcom i vlajkonosičom pokľakli pred Večne Živým Bohom, Naším Pánom Ježišom Kristom, a skrz Milostivú Nebeskú Matku, prosili Ho, aby vyzdvihol pre slovenský národ mučeníka Jozefa Tisu na oltár Svojej Cirkvi, aby sme si mohli priamo skrz neho a na vrub zásluh jeho mučeníckej smrti vyprosovať slobodu a spravodlivosť pre náš, slovenský národ.

Členovia Nového slobodného Slovenska tak touto krížovou cestou poctivo začali svoju duchovnú prípravu na Memoriál mučeníka Jozefa Tisu, ktorý sa tento rok uskutoční v noci z 11. na 12. apríla 2014.