Výročie vzniku 1. Slovenského štátu, 16. marca 2014

ilustráciaVznik 1. Slovenského štátu patrí k udalostiam, ktoré zavŕšili urputný ľudácky boj za Boha a národ, za katolícke Slovensko. Združenie NSS sa hlási k autentickým ľudáckym ideám, pretože najlepšie zhrnuli dva bytostné princípy, ktorými bol konštituovaný a udržiavaný pri živote slovenský národ počas celého svojho jestvovania: katolicizmus a nacionalizmus.

Výročie zo 14. marca 1939 si každoročne pripomíname v Nižnej Šebastovej pri Prešove. Tohto roku sa spomienka konala v nedeľu 16. marca. Po splnení nedeľnej povinnosti sme sa zastavili na prešovskom cintoríne, pomodlili sa a vzdali hold vojakom padlým počas druhej svetovej vojny, bojovníkom proti bezbožnému boľševizmu. Odtiaľ sme pokračovali do Nižnej Šebastovej k buste Otca národa Andreja Hlinku, kde prebehla hlavná časť spomienky. Odkaz tohtoročných príhovorov, medzi ktorými odznela báseň, spočíva vo výzve navrátiť sa k Bohu, k plnosti pravdy, k autentickým ideám ľudáckeho hnutia, pretože dnešný národovec, ktorý sa k nim síce sem-tam povrchne prihlási, sa od nich v skutočnosti na míle vzdialil. Záverom odznela modlitba za blahorečenie mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, vodcu a prezidenta Jozefa Tisu.

ilustrácia