Spomienka na príchod Solúnskych bratov spojená s výstupom na Salatín – Ludrová 8. júl 2012

Odkaz svätých bratov Cyrila a Metoda patrí neodlučiteľne k duchovnej podstate národa Slovenov. My, členovia NSS naň nezabúdame a práve preto si pravidelne pripomíname ich príchod na našu zem. Tohtoročná spomienka sa konala v nedeľu 8. júla. Miestom spomienky bola už tradične liptovská obec Ludrová, nad ktorou sa týči dvojkríž postavený k príležitosti príchodu vierozvestov.

Stretli sme sa o deviatej hodine pred Kostolom všetkých svätých. Začali sme účasťou na svätej omši, odkiaľ sme sa po skončení presunuli nad obec k dvojkrížu. Tam po úvodnej modlitbe pokračovali rečníci so svojimi príhovormi. Zdôraznený v nich bol prierez dejinných udalostí a podstata odkazu solúnskych bratov, z ktorého pre dnešné generácie vyplýva najmä potreba navrátenia sa ku kresťanstvu, od ktorého sa modernizmom ovplyvnený Sloven neustále vzďaľuje.

Po ukončení oficiálnej časti nasledoval výlet na vrch Salatín. Ide o najvyšší kopec severozápadnej časti Nízkych Tatier s výškou 1630 metrov nad morom. Z Ludrovej sme vyrazili okolo obeda a po červenej značke sme pokračovali hore Ludrovskou dolinou, v závere ktorej sme odbočili do doliny Hučiaky. Odtiaľ sme najprv lesom, neskôr lúkami a nakoniec kosodrevinou pokračovali až na vrchol. Spiatočnú cestu niektorí zvolili tou istou trasou, iní vyskúšali zostup po zelenej značke cez nádherný hrebeň „Úplazy“.

Aj takouto formou sa dá spríjemniť už beztak príjemná spomienka na jednu z najvýznamnejších udalostí našich dejín. Ďakujeme preto Pánu Bohu za to, že všetko dobre dopadlo. Zvlášť však ďakujeme za svätých solúnskych bratov, za ich misiu a spoločne voláme: „Dedičstvo octov, zachovaj nám Pane!“

Svätí Cyril a Metod, orodujte za slovenský národ!

Milan

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.