Výlet do Slovenského raja – Veľký Sokol

V krásny slnečný deň sme sa stretli v Hrabušickéj píle, aby sme svoj víkend nepremárnili doma, ale vydali sa spoznávať naše krásne Slovensko. Po trojkráľovom výlete, na ktorom sa nás zišiel hojný počet, sme sa rozhodli zorganizovať ďalší. Tento krát sme sa vybrali do rokliny Veľký Sokol.

Táto mohutná a dlhá tiesňava je lemovaná miestami skalami, ktoré sú až 300m vysoké. Prvý úplný prechod sa uskutočnil 20.8.1898 skupinou prof. M. Rótha, dr. N. Filarského a M. Karolinyho. Roku 1956 namontovali členovia Horskej služby v tiesňave prvé kovové rebríky.

Na tomto výlete sa stretlo opäť široké spektrum vlastencov z Košíc, Prešova, Gelnice, Hrabkova zvlášť musím vyzdvihnúť že nás svojou návštevou poctil aj Igor Cagáň, správca rodného domu Dr Jozefa Tisa. Načerpali sme novú energiu pre nové životné výzvy a pobrali sa do našich domovov. Všetci sa už tešíme na ďalší výlet a na spoznávanie nových ľudí, ktorým nie je ľahostajné Slovensko!

Maroš Ambróz

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.