100. výročie narodenie Emanuela Teodora Böhma, 1. február 2009, Košice

Teodor BöhmJe to už sto rokov od narodenia slovenského významného učiteľa, politika a vedca Emanuela Teodora Böhma.

Výročie jeho okrúhlych narodenín sme si spolu s Mladými matičiarmi pripomenuli spomienkovou akciou konanou v Košiciach pri múre Gymnázia, z ktorého bol v časoch okupácie južného Slovenska Hortyovským Maďarskom, pre svoju slovenskú národnosť, vylúčený. Rečníci v príhovoroch priblížili publiku obsah Böhmovho bohatého životného diela, ako aj jeho široký spoločenský dosah. Ctíme si pamiatku predsedu Slovenskej národnej jednoty pre jeho zanietenosť v boji za sväté práva národa v časoch pre ľudstvo najťažších. Česť jeho pamiatke!