70. výročie vyhlásenia autonómie Slovenskej krajiny, Žilina, 5. október 2008

AutonómiaV nedeľu, dňa 5. októbra si hŕstka priaznivcov zdieľajúcich národné hodnoty prišla do Žiliny pripomenúť 70. výročie významnej dejinnej udalosti. Vtedy, desaťročia dozadu dňa 6. októbra 1938 bola z balkóna Katolíckeho domu, ústami Dr. Jozefa Tisu vyhlásená autonómia Slovenskej krajiny. Stalo sa tak po 90. rokoch, od kedy slovenskí zástupcovia deklarovali vôľu zriadiť si v rámci rodiny európskych národov svoju vlastnú správnu jednotku.

Po zaznení hymny súčasnej Slovenskej republiky bol ústami aktivistu NSS priblížený text samotnej Žilinskej dohody, v ktorom sme sa dozvedeli, na čom sa konkrétne zúčastnení pred 70. rokmi dohodli. Z úst ďalšieho rečníka z radov NSS odznel príhovor, ktorý bol zameraný na odkaz a význam Žilinskej dohody pre dejiny, ako aj prítomnosť a budúcnosť Slovákov. Po vystúpení člena neformálnej národoveckej skupiny Oravská stráž, ktorý apeloval na zúčastnených, že nesmú zabúdať na národné hodnoty, lebo náš národ, ako aj štát je v ohrození zo strany rôznych neslovenských skupín, odznela hymna prvej Slovenskej republiky, Hej Slováci. Na záver, za znenia tónov piesne “Kto za pravdu horí?“, bol na stenu Katolíckeho domu, vedľa pamätnej tabule zavesený na počesť vyhlásenia Žilinského manifestu veniec.

Sme radi, že si zopár verných prišlo do Žiliny v tento utešený slnečný deň s nami, z o. z. NSS pripomenúť okrúhle výročie tejto pre Slovákov veľmi významnej dejinnej udalosti.