Výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie, Ludrová, 6. júl 2008

Pribylina„Postavené na počesť slovanskej vzájomnosti a priateľstva k výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na slovenskú zem.“ Toto stojí napísané na podstavci cyrilometodského kríža, ktorý bol v roku 2004 postavený nad obcou Ludrová pri Ružomberku. Pri tomto kríži sme sa stretli my, členovia NSS, spolu s ďalšími Slovákmi, aby sme si v nedeľu 6. júla pripomenuli pre náš národ určite veľmi významné 1145. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na našu zem.

Na začiatku akcie kňaz Anton Fritz posvätil cyrilometodský kríž a nasledovali prejavy organizátorov a hostí. Okrem členov z NSS sa akcie zúčastnili aj členovia tzv. Oravskej stráže a tiež členovia Slovenskej pospolitosti. Neďaleko cyrilometodského kríža postupne vzniká Lipový háj, ktorý bol obohatený o novú lipu, ktorú tu pred začiatkom našej akcie posadil miestny farár. Tá pribudla k lipám zasadeným minulého roku Maticou slovenskou, Novým slobodným Slovenskom a Slovenskou pospolitosťou. K zasadeným lipám sme tento rok osadili kamene s tabuľkami, ktoré uvádzajú kto a kedy tieto lipy posadil. Tabuľky sme následne po prejavoch organizátorov a hostí slávnostne odhalili, čo bolo zároveň ukončením tohoročnej spomienky na svätých vierozvestov Cyrila a Metoda.

Ludrová