Škoda vodnatejšej „šlini“

Trhy a investori „nemajú čas čakať na výsledky referenda dva roky“, vyjadril sa boľševik Róbert na margo Richardových konzervatívne revolucionárskych vyhlásení o iniciovaní referenda ku otázkam otvárania Lisabonskej zmluvy, za účelom zosúladenia daní, fiškálnej politiky a ďalších vecí medzi členskými štátmi satanskej únie, ktorých skutočný zámer tkvie v ďalšom stupni rozbitia národných štátov a národov. Róbert to povedal jasne – „slúžim nadnárodnému kapitálu, na teba človeče, Sloven z vysoka  seriem a určite ma nezaujíma tvoj názor.“ V podstate nič nové o svojom smerovaní tento duchovný somrák  – smerák – zmeták neprezradil a tým nás ani neprekvapil. Nebudem polemizovať, či konzervatívne revolucionárska, či revolučne revolucionárska Európska únia je pre Slovenov a Slovensko lepšia. Len krátko – jedno horšie, ako druhé.  Vyjadrujem presvedčenie a nádej, že mená  Róbert, Iveta, Janko, atď. skončia potom, ako si hlavy ešte zopár krát obúchajú o symbolický alebo ten reálny  múr nárekov perspektívne tam, kde patria aj ich mecenáši, či partizáni osloboditelia, spolu s kresťanskými sionistami, Čechoslovákmi atď.-  na smetisku dejín…

Radovan Novotný