Spomienka na Milana Rastislava Štefánika a na česko-slovenských legionárov, Kysak, 11. máj 2008

Milan Rastislav ŠtefánikSkromnou spomienkou sme si v nedeľu 11. mája pripomenuli pamiatku veľkého Slováka Milana Rastislava Štefánika, ktorého 89. výročie smrti sme si pripomenuli v uplynulých dňoch.

Touto spomienkou sme si zároveň aj pripomenuli pamiatku česko-slovenských legionárov, ktorí hrdinsky a nebojácne položili svoje životy pri obrane Česko-Slovenskej republiky pred boľševickými maďarskými hordami, ktoré hneď po zrode Č-SR ohrozovali našu slobodu. Legionári dobili železničnú stanicu v Kysaku z rúk nepriateľa, aj keď ten proti ním stál v presile 13:1! Keďže maďarské hordy dostali posily a naši legionári ostali v boji sami, mnoho z nich položilo svoj život práve v Kysaku, kde sú aj spoločne pochovaní.

My nikdy nezabudneme na pamiatku našich legionárov a na pamiatku nášho hviezdneho generála Milana Rastislava Štefánika!