Spomínanie na časy minulé s Mons. Františkom Očenášom

Spomínanie na časy minulé s Mons. Františkom Očenášom, ktorý sa narodil 31. mája 1922 v Selciach. Za kňaza študoval v Banskej Bystrici, kde bol aj ordinovaný, resp. vysvätený 30. mája 1946. Pár dni na to slúžil primičnú omšu vo svojej rodnej obci, Selce, 2. júna 1946.  Od roku 1946 pôsobil ako kaplán v obci Jastrabá, v tom istom roku bol kaplánom v Brezne. O dva roky nato pôsobil ako kaplán v Novej Bani. V roku 1951 bol kaplánom v  Detvianskej Huti, ďalej pôsobil ako kaplán v Handlovej (1952), v Detve (1954), v Kremnici (1955), vo Zvolene (1958), v Žarnoviciach (1962). Od roku 1965  bol správca farnosti Horná Lehota, následne vo farnosti Podbrezová – Lopej (1977), správca farnosti Moštenica (1981) a Špania Dolina (1990). V roku 1992 bol penzionovaný, duchovný správca sestier Vincentiek v Nitrianskom Pravne a taktiež mu v tomto roku bol udelení čestný titul  monsignor (príslušný k Banskobystrickej diecéze).

Toto je na úvod stručné zhrnutie životnej púte Mons. Františka Očenáša, s ktorým som debatoval hlavne na tému prvého prezidenta Slovákov a taktiež na tému prvej Slovenskej republiky. Pán monsignor je jeden z mála žijúcich pamätníkov na túto dobu, ktorá je v našich novodobých dejinách tak kontroverzne vnímaná, taktiež ako aj s ňou spätá osobnosť Dr. Jozefa Tisu. V rámci toho sme nadviazali spoločnú diskusiu, kde sme si položili otázku: „Aký mal vôbec pre nás význam vznik prvej Slovenskej republiky alebo mal vôbec nejaký význam?“ Jednoznačne sme sa zhodli, že ÁNO! Mons. František Očenáš poukázal na fakty, ktoré kategoricky poukazovali na to, že to bola jediná možná cesta pre to, aby sa Slovenský národ zachoval. Nemohli sme sa nechať roztrhať medzi Maďarov a Poliakov, azda by nejaký národ dovolil vlastnú záhubu na úkor iného? My si myslíme, že nie. Veď sami vieme ako nás veľmoci vtedajšej Európy hodili napospas nacistickému Nemecku. Preto nemôžeme brať prvú Slovenskú republiku ako niečo negatívne… Taktiež ani pána prezidenta Dr. Jozefa Tisa, ktorý ako predstaviteľ umierneného krídla HSĽS robil všetko pre záchranu a pokojný život na Slovensku. Jeho postoje boli patričné tomu, že bol vynikajúci politik, diplomat, učiteľ morálky a katolícky kňaz, ktorý robil všetko čo mohol v tak ťažkej dobe.

Mons. František Očenáš je jeden z mála ľudí a kňazov v dnešnej dobe, ktorý si ctia osobnosť tak veľkého formátu akou bez pochyby Dr. Jozef Tiso bol. Bol predsa prvým prezidentom Slovenskej republiky. Aj sám monsignor sa vyjadril v tom zmysle, že osobnosť pána prezidenta je hodná beatifikácie, resp. blahorečenia.

Na záver, ďakujem Bohu, že mi dal možnosť spoznať a porozprávať sa s Mons. Františkom Očenášom a nemôžem zabudnúť nepoďakovať sa sprostredkovateľovi nášho stretnutia v Beckove, Robértovi Kmeťovi.

Autor: Peter Sliacky