Vyhlásenie o. z. NSS ku pripravovanému, verejne propagovanému exhibicionistickému homosexuálnemu hnusu

Občianske združenie Nové slobodné Slovensko (o. z. NSS) rázne odsudzuje rozhodnutie orgánov Starého bratislavského mesta, ktoré dalo po druhý krát zelenú verejnému, exhibicionistickému propagovaniu homosexuality ako aj ďalších úchyliek, ktoré sa majú pred očami verejnosti prezentovať celou svojou nechutnosťou a morbídnosťou v sobotu, dňa 4. júna 2011 v historickom centre Bratislavy.

O. z. NSS zastáva názor, že verejnej propagácii tejto choroby v pozitívnom slova zmysle je nutné čeliť všetkými možnými prostriedkami, na všetkých možných úrovniach, od inštitúcií, cez školy, až po rodiny a nie ju ešte aktívne podporovať. Homosexualita je choroba, ktorá si zasluhuje pozornosť do tej miery, do ktorej jej patrí.

Pomoc jej obetiam nech je podávaná adekvátnou formou – medicínsko-kultúrno-duchovno-osvetovou činnosťou. Všetky na viac nároky je nutné sabotovať z dôvodu uchránenia spoločnosti pred jej zhubnými vplyvmi. Pre úspešný návrat ku zdravej spoločnosti (nakoľko súčasná je ťažko chorá) je nutnosťou, aby exhibicionistická propagácia a oslava hrdosti na chorobu, akou homosexualita je, nebola v žiadnom prípade priamo, či nepriamo podporovaná. Naopak, je nutné potierať jej exhibicionistickú verziu v zárodku a to všetkými adekvátnymi formami.

Tak, ako je prirodzene ľudské s ľuďmi, ktorí majú rakovinu, TBC, či inú chorobu altruisticky súcitiť, v takomto zmysle je možné zachovať sa aj vo vzťahu k homosexuálom. Nie však k tým, ktorí svoju chorobu predstavujú za prednosť, ale k tým, ktorí si jej možnú zhubnosť uvedomujú a svojím zodpovedným životným postojom sa snažia bojovať proti nej.

O. z. NSS vyzýva všetkých roduverných, aby sa v súlade s prirodzeným Božím zákonom postavili na odpor proti propagácii buzerantského zhýralého exhibicionizmu a neexhibicionistickým homosexuálom, správajúcim sa v duchu prirodzených, spoločnosť udržiavajúcich pravidiel podali nezištne svoju pomocnú ruku.

V Prešove 31. 5. 2011

Radovan Novotný
Predseda NSS pre organizáciu členskej základne

Peter Basala
Predseda NSS pre propagáciu a tlač