Nová publikácia: Peter Sliacky – Dp. Rudolf Scheda, Obeť partizánskeho besnenia

V týchto dňoch vychádza nová publikácia ktorú vydalo občianske združenie Nové slobodné Slovensko pod názvom Dp. Rudolf Scheda, obeť partizánskeho besnenia. Autorom tejto publikácie je Peter Sliacky.

Predhovor vydavateľa
Udalosť, ktorú poznáme pod pojmom „Slovenské národné povstanie“ (SNP) tragicky poznačila osudy veľkého množstva Slovenov, Sloveniek i stáročia tu žijúcich Nemcov. Aj napriek tomu, že sa voči nikomu a ničomu neprevinili, prišli o svoje životy často obzvlášť neľudským, drastickým spôsobom. „Hrdinskí“ boľševickí, či čechoslovácki osloboditelia, bojovníci proti fiktívnemu fašizmu a nacizmu, ideológiám, ktoré na Slovensku v skutočnosti nehrali prím, sa neštítili naozaj ničoho. Metódami „oslobodzovania“ im bolo kradnutie, znásilňovanie, mučenie, či zabíjanie. Nič im nebolo sväté. Povstalecká brutalita sa dotkla okrem iných špecifických skupín obzvlášť kňazov, šíriteľov Božieho posolstva. Kňazov Nemca, Martinku, Schedu, Šaláta a iných spája okrem ich Bohu milej činnosti aj niečo iné. Spôsob smrti. Boli popravení pre svoju lásku k Bohu a národu rukou zločinného partizána.

Mladá generácia slovenských národovcov je zhnusená z masovo propagovanej oficiálnej verzie povstania a odmieta prijať jej „pravdu“. Bridí sa jej taktiež fakt, že tento morbídny deštrukčný akt figuruje medzi štátnymi sviatkami v Slovenskej republike. Táto brožúrka nech je kvapkou v rieke, ktorá časom odplaví mýtus zvaný SNP do čističky dejín.

Občianske združenie

Nové slobodné Slovensko

„Peter Sliacky – Dp. Rudolf Scheda, Obeť partizánskeho besnenia“ si môžete stiahnuť priamo tu, z našej stránky, vo formáte PDF:

Peter Sliacky – Dp. Rudolf Scheda, Obeť partizánskeho besnenia
K dispozícii je aj obmedzený počet tlačených verzií tejto publikácie, ktoré vám v prípade záujmu môžeme zaslať poštou.