100. výročie narodenia Júliusa Barča – Ivana, 29. apríl 2009, Krompachy

Július Barč - IvanZástupcovia o. z. NSS prijali pozvanie predsedu MO MS v Krompachoch, pána Františka Biroša a dňa 29. apríla sa zúčastnili celodennej spomienky konajúcej sa pri príležitosti nedožitých stých narodenín krompašského rodáka, spisovateľa a farára, Júliusa Barča – Ivana. Spomienka, ktorá sa konala postupne v sále Základnej umeleckej školy, na Mestskom úrade a v teréne, mala pestrý program.

V prvej časti sme po privítacích rečiach pani primátorky Krompách a pána predsedu MO MS Krompachy mali možnosť vypočuť si zaujímavé referáty na tému život a dielo Júliusa Barča z úst pracovníkov Matice Slovenskej, ktoré boli prešpikované speváckymi, inštrumentálnymi ako aj literárnymi vystúpeniami žiakov, absolventov a učiteľov krompašskej umeleckej školy.

Poobedňajší program pozostával zo slávnostnej akadémie, kde dostali priestor umelecké vystúpenia, slávnostné príhovory, ako aj zápis do pamätnej knihy mesta. Po ceremónii konanej na mestskom úrade sa hostia presunuli pred tunajšiu školu, na ktorej je umiestnená pamätná tabuľa venovaná Júlisovi Barčovi pod ktorú bol umiestnený veniec. Kroky osadenstva ďalej zamierili ku pozemku, na ktorom sa nachádza záhradný domček (sprístupnili nám ho majitelia k exkurzii), v ktorom sa svojho času zdržiaval aj sám Barč – Ivan, v ktorom pravdepodobne trávil voľné chvíle a tvoril. Dnes už rodný dom spisovateľa neexistuje. Pri novšom dome, ktorý leží na pozemku, kde niekedy stál pôvodný na nás však čakala milá udalosť. Na jeho priečelí bola odhalená pamätná tabuľa, venovaná umelcovi z príležitosti jeho stých nedožitých narodenín.

Program sme zavŕšili prehliadkou miestneho rímskokatolíckeho kostola, ako aj pamätnej izby venovanej významným krompašským rodákom. V izbe sme si vypočuli z úst pána farára výklad venovaný pamätnému fondu a využili možnosť zapísať sa do pamätnej knihy.

Úplný záver patril exhibícii jedného z pávov zdobiacich farskú záhradu:-)

Celkovo hodnotíme akciu kladne, z dôvodu možnosti oboznámenia sa s množstvom informácii o umelcovi Júliusovi Barčovi – Ivanovi, jeho tvorbe, myšlienkach, pohnútkach, inšpirácií. Chceme sa poďakovať pánovi predsedovi Birošovi že nás pozval na toto pekné a hodnotné podujatie.