Domáca rodinná pobožnosť na štedrú večeru

ilustráciaV kresťanských rodinách spájajú radi štedrú večeru s malou radostnou domácou pobožnosťou, ktorú možno vykonať takto:

Keď sa zvoní na večerné „Anjel Pána“, všetci umytí a sviatočne oblečení stoja pri stole, na ktorom pri rozložených jedlách horí zapálená sviečka. Hlava rodiny predmodlieva sa „Anjel Pána“, alebo všetci zaspievajú pieseň Rorate Coeli (Oblaky z neba). Všetci stoja. Jeden z rodiny prečíta z evanjelia radostnú vianočnú zvesť:

Počúvajte sväté evanjelium podľa svätého Lukáša, 2, 1-14!

Za onoho času vyšiel rozkaz od cisára Augusta, ktorým bol Read more

Modlitba za obetovanie sa slovenského národa Panne Márii, Patrónke Slovenskej krajiny

Sedembolestná Matička, obráť svoje milostivé oči na nás, ktorí tu pred tvojim oltárom kľačíme a s detinskou prítulnosťou pod tvoj materinský plášť sa utiekame ako vďačné deti ku dobrej Matke slovenského národa. Teba vzývali naši otcovia a milé matky už tisíc rokov, lebo horela láska nášho rodu k tebe, Matka Božia, a v tebe s dôvernosťou i pravou pobožnosťou svoju nádej sme skladali. Read more

1 2 3