Modlitba za obetovanie sa slovenského národa Panne Márii, Patrónke Slovenskej krajiny

Sedembolestná Matička, obráť svoje milostivé oči na nás, ktorí tu pred tvojim oltárom kľačíme a s detinskou prítulnosťou pod tvoj materinský plášť sa utiekame ako vďačné deti ku dobrej Matke slovenského národa. Teba vzývali naši otcovia a milé matky už tisíc rokov, lebo horela láska nášho rodu k tebe, Matka Božia, a v tebe s dôvernosťou i pravou pobožnosťou svoju nádej sme skladali. Read more

1 2 3