Výzva pre účastníkov spomienkovej slávnosti konajúcej sa pri príležitosti 71. výročia vzniku prvého Slovenského štátu

14 marec 2010Milí priatelia!
Už tradične si v meste Prešov pripomíname výročie vzniku prvého samostatného Slovenského štátu na ktorý sme právom hrdí. Tak, ako po minulé roky, aj teraz si v nedeľu 14. marca o 11:30 aktívne pripomenieme výročie tohoto vzácneho, historického aktu odohrajúceho sa svojho času za pohnutých udalostí a okolností roku 1939. Read more

1 2 3