Výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na Slovensko, 2. – 3. júl, Ludrová

Začiatok júla patrí tradične spomienkam na príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda na Slovenskú zem, organizovaných na území celého Slovenska. Jednou z nich je aj tradičná Ludrovská, pri ktorej sa stretáva mládež pod dvojkrížom, vystavanom na kopci nad obcou. Ani tento rok tomu nebolo inak.

Iný bol však celkový priebeh spomienky. Stretnutie pri dvojkríži, kde tradične prebehli slávnostné príhovory, sme tento raz obohatili aj o ďalšie podujatia kultúrno-spoločenského charakteru, prebiehajúce na miestnom futbalovom ihrisku. Pán Boh nám dal opäť raz medzi upršanými hodinami trocha času bez kvapiek, tak potrebného ku prebehnutiu slávnostnej časti na kopci, za čo mu patrí naša vďaka.

Vrcholom prvého dňa spomienky bolo vystúpenie kresťansky orientovaných hudobníkov Mira Vranského a Tomáša Hameta. Ich zásluhou mala akcia vysokú duchovnú úroveň.
O bezproblémovú organizačnú úroveň, ako aj o fyzický stav hostí, hlavne o ich žalúdky sa zaslúžili ludrovci bratia Likovci. V družnej atmosfére prebiehali oslavy za zvuku gitary a spevu až do neskorej noci, resp. skorého rána.

Nedeľné ráno patrilo účasti slávenia svätej omše, na ktorej sa zúčastnila hŕstka skoro stavších. Tí svojou prítomnosťou boli svedkami prijatia sviatosti krstu azda najmladšieho z ludrovcov. Medzi tým sa aj sedmospáči “daľi do šori“ a síce za daždivého počasia, ale v celkovej uvoľnenosti sa mohlo začať záverečné upratovanie a postupné lúčenie.

Akcia sa podarila a my veríme, že sa všetci prítomní – hostia či organizátori cítili prijemne duchovne obohatení a fyzicky nezanedbaní a že sa nám do budúcnosti podarí zorganizovať aj ďalšie akcie obdobného charakteru.

Verní sebe – svorne napred!

Radovan Novotný

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.