Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

ilustrácia„Choď, chlapče môj!“ riekol starý Borislav svojmu osemnásťročnému synovi, junákovi Svätovojovi. „Choď a skús svet!“ Dávno už bolo tomu, čo tieto slová odzneli z úst striebrovlasého kmeťa, dávno, čo otcovské požehnanie vyprevádzalo syna zo slovenskej osady na východnom úpätí Karpát.

Svätovoj odišiel s kupcami, čo chodili k jeho rodu (viac…)

Pridané: 24. 12. 2013 Rubrika: Povesti a báje

Globálne otepľovanie planéty spôsobilo, že kvôli neznesiteľným horúčavám v lese sa čierne medvede rozhodli putovať na sever do chladnejších končín. Cestou sa len priživovali na iných zvieratách, vylihovali v cudzích brlohoch a keď prišli k severnému polárnemu kruhu – pokračovali v tomto spôsobe života. (viac…)

Pridané: 13. 06. 2011 Rubrika: Povesti a báje

Na gazdovskom dvore žili sviňa, somár, krava a ďalšie domáce zvieratá. Pod strechou gazdovského domca mali svoj príbytok biele holuby. Zavše na gazdovský dvor prileteli švitorivé lastovičky, bijúce sa vrabce, či večne hladné vrany. (viac…)

Pridané: 10. 06. 2011 Rubrika: Povesti a báje

Lesné zvieratá sa zišli, aby spolu prejednali zhoršujúce sa medzizvieracie vzťahy a vzrastajúci radikalizmus v ich správaní,
Diviak povedal: „My zvieratá sme sa už tak pokazili, že sa správame ako ľudia!“
Vydra oponovala: „Neprirovnávaj nás k ľuďom. Veď oni sú hlboko pod úrovňou zvierat!“ (viac…)

Pridané: 27. 05. 2011 Rubrika: Povesti a báje

Písané v pravopise roku vydania – 1943!

O Trenčianskom hrade (viac…)

Pridané: 10. 06. 2008 Rubrika: Povesti a báje

Písané v pravopise roku vydania – 1943!

O Štiavnickom Permoníkovi

(viac…)

Pridané: 26. 05. 2008 Rubrika: Povesti a báje

Písané v pravopise roku vydania – 1943!

(viac…)

Pridané: 02. 03. 2008 Rubrika: Povesti a báje

Písané v pravopise roku vydania – 1943!

Laugaricio Trenčín

(viac…)

Pridané: 03. 02. 2008 Rubrika: Povesti a báje

Písané v pravopise roku vydania – 1943!

Tri žiadosti

(viac…)

Pridané: 29. 01. 2008 Rubrika: Povesti a báje

Písané v pravopise roku vydania – 1943!

O pôvode kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach

(viac…)

Pridané: 22. 02. 2007 Rubrika: Povesti a báje

Písané v pravopise roku vydania – 1943!

O pôvode Váhu

(viac…)

Pridané: 10. 02. 2007 Rubrika: Povesti a báje

Písané v pravopise roku vydania – 1943!

Sitnianski rytieri

(viac…)

Pridané: 27. 01. 2007 Rubrika: Povesti a báje

Písané v pravopise roku vydania – 1943!

Cyril a Metod

(viac…)

Pridané: 23. 01. 2007 Rubrika: Povesti a báje

Písané v pravopise roku vydania – 1943!
O Pribinovi

(viac…)

Pridané: 16. 01. 2007 Rubrika: Povesti a báje
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci