Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

ilustrácia“Ty však z výsosti, svätá a ctihodná hlava, hľaď na nás, túžiacich za tebou, svojimi modlitbami, vysloboď svojich učeníkov z každého nebezpečenstva a rozširuj pravé učenie, bludárstvo však prenasleduj, aby sme, žijúc tu dôstojne podľa svojho poslania, stáli potom s tebou, tvoje stádo, po pravej strane Krista, nášho Boha, a prijali od neho večný život. Lebo jeho je sláva i česť na veky vekov. Amen.” Takto zakončuje autor (podľa niektorých historikov ide o sv. Gorazda) životopis svätého Metoda (viac…)

Pridané: 18. 07. 2015 Rubrika: Akcie

ilustráciaAko pre dieťa je krst vodou otvorením sa novému životu, tak pre novonarodený Slovenský štát bol krst ohňom boj jeho stíhačov a bombardérov proti maďarskému letectvu. Ako pre dieťa tento akt nadobúda význam vo vzťahu k Bohu a je nutné ho hodnotiť vo vysoko pozitívnych intenciách, tak krst ohňom, ktorým prešlo slovenské „JA“ nadobudlo obrovský význam vo vzťahu ku perspektíve životaschopnosti štátu. (viac…)

Pridané: 02. 04. 2015 Rubrika: Akcie

ilustráciaPočas 1. ČSR sa musel slovenský element na poli ideovom pasovať najmä s dvoma prúdmi: antiklerikalizmom a čechoslovakizmom. Antiklerikalizmus potláčal katolícku postať slovenského národa, čechoslovakizmus jeho národnú individualitu. V hierarchii hodnôt stojí náboženstvo nad národom, preto možno pražský antiklerikalizmus považovať za väčšie zlo, než pražský čechoslovakizmus, hoc teoreticky i prakticky boli bytostne prepojené. Z mnohých prejavov ľudáckych (viac…)

Pridané: 26. 03. 2015 Rubrika: Akcie

ilustráciaStačí aj krátka reflexia životných dejov Emanuela Teodora Böhma na to, aby sme dospeli k odhodlanej borbe za prirodzené práva Slovákov, ako k spoločnému menovateľu jeho jednotlivých životných etáp. Už v mladosti a počas profesorských rokov prejavoval záujem o národné dianie. Politicky sa však začal angažovať až po Viedenskej arbitráži, keď si to situácia na okupovanom juhoslovenskom území skutočne vyžadovala, keď služba blížnemu v duchu princípov katolíckeho (viac…)

Pridané: 08. 02. 2015 Rubrika: Akcie

0Spomienka na Božieho služobníka Jána Nemca, ktorou sme si pripomenuli 70. výročie jeho vraždy partizánmi, začala o 9. hodine v Lieskovci. Odtiaľ sme sa skupinka asi 20 pútnikov vybrali smerom do Žalobína cez Štefanovce. Lesnou a poľnou po daždi rozbahnenou cestou sme asi po dvoch hodinách vyšli na cestu v Žalobíne, odkiaľ sme približne po hodine dorazili do kostola Božského srdca Ježišovho v Polome, kde sa uskutočnila (viac…)

Pridané: 19. 11. 2014 Rubrika: Akcie

ilustráciaOtec národa Mons. Andrej Hlinka v roku 1925 opisuje situáciu v 1. ČSR z 28. októbra 1918 nasledovne: “Macošské zaobchádzanie s nami a našimi právami urážajú nás na celej čiare… Za vinu nám pokladajú našu oddanosť viere otcov. Za každú cenu nás chcú odkatolizovať. Našim bratom (pokrokárskym Čechom) je milší protestant, pokrokár, neverec, ako verný katolík. Majú zásadu, že Rím musí byť Čechom súdený, a taktiež odsúdený. My zas hovoríme: Rím nebude súdený, ešte menej odsúdený(viac…)

Pridané: 10. 10. 2014 Rubrika: Akcie

ilustráciaV sobotu 6. septembra 2014 uplynulo 70 rokov od zavraždenia dôstojého pána farára Rudolfa Schedu partizánskymi banditmi. Združenie Nové slobodné Slovensko presne pred piatimi rokmi oprášilo spomienku na tohto martýra katolíckeho kňazstva. Najmä jeho kňazský stav bol totiž tŕňom v oku partizánskym banditom, ktorí nenávideli všetko katolícke. Priťažujúcou okolnosťou mu bol k tomu nemecký pôvod – ten už definitívne spečatil jeho tragický odchod z tohto sveta. Partizánski banditi ho bez (viac…)

Pridané: 11. 09. 2014 Rubrika: Akcie

ilustráciaSúčasné „oficiálne“ interpretácie protištátneho puču z 29. augusta 1944 sú dokonalým príkladom toho, ako úspešne dokážu vládne garnitúry prispôsobovať verejnú mienku svojim ideám a cieľom. Stačilo neustále omieľanie lží a poloprávd kombinované cenzúrou a v počiatkoch i vraždením či aspoň väznením predstaviteľov ľudáckeho režimu pod rúškom boja proti fiktívnemu fašizmu a v priebehu niekoľkých desaťročí sa podľa spoločenského mienenia stala biela čiernou a čierna bielou. Hrdinovia opľúvaní, (viac…)

Pridané: 08. 09. 2014 Rubrika: Akcie

ilustráciaKristus Pán vo sv. Evanjeliách často používa alegóriu o Pastierovi a ovciach. Chce tým naznačiť jednak vzťah medzi Bohom a ľuďmi, jednak hierarchickú cirkevnú štruktúru, vzťah medzi laikmi a duchovenstvom. „On (Kristus) ustanovil jedných za apoštolov, druhých za prorokov, iných za pastierov a učiteľov, aby náležite pripravovali svätých na dielo služby, totiž na budovanie tela Kristovho…“ (Ef. 4,11), píše sv. Pavol. Byť pastierom je veľká zodpovednosť. Kvality pastiera majú (viac…)

Pridané: 26. 07. 2014 Rubrika: Akcie

ilustráciaNieto pre Slovenov významnejšej a dôležitejšej národnej tradície, než je tá cyrilometodská. Ona tvorí základy, na ktorých sa  slovenský národ formoval, ona je sprostredkovateľom milosti a požehnania plynúceho z upevnenia viery v pravého Pána Boha. Samotná solúnska misia je však realizáciou idey Rasticovej, ktorý sa vďaka svojej vladárskej múdrosti a prezieravosti právom radí medzi najvýznamnejších slovenských panovníkov. Uvedomujúc si význam solúnskej misie a nadčasovú platnosť (viac…)

Pridané: 09. 07. 2014 Rubrika: Akcie

ilustráciaDruhý ročník Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu, 25-kilometrovej púte nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského v duchu Valkových Slovenských národnýych pútí za mučeníka Jozefa Tisu do Altöttingu, sa uskutočnil v noci z 11. na 12. apríla 2014.
(viac…)

Pridané: 26. 05. 2014 Rubrika: Akcie

IMG_1628-1V sobotu, 10. mája 2014, sa v juhočeskej obci Lužnice uskutočnila púť katolíckeho hnutia Odporu s medzinárodnou účasťou k českému svätcovi a mučeníkovi Jánovi Nepomuckému. Katolícke hnutie Odporu sa formuje okolo biskupa Richarda Williamsona, ktorý bol v októbri roku 2012 vylúčený z Kňazského bratstva svätého Pia X. (FSSPX), pretože ostal verný plnosti Kristovej Pravdy, ktorú v dobe náboženského úpadku po Druhom vatikánskom koncile tak neohrozene (viac…)

Pridané: 12. 05. 2014 Rubrika: Akcie

_MG_1418Malá vojna, bombardovanie Juhoslávie vojskami NATO, vyhlásenie nezávislého Kosova – to sú tri smutné udalosti, ktoré aj napriek časovej medzere svedčia o jednom, totiž o zhubných a zvrátených dôsledkoch odpadu od pravej viery. Maďarský útočný šovinizmus i teroristické NATO sú deťmi a zároveň nástrojmi permanentnej revolúcie proti Bohu. V súvislosti so Srbskom a kosovskou otázkou hovoria za všetko úvodné slová dokumentárneho filmu Srbi – národ, ktorý mizne (viac…)

Pridané: 02. 04. 2014 Rubrika: Akcie

ilustráciaVznik 1. Slovenského štátu patrí k udalostiam, ktoré zavŕšili urputný ľudácky boj za Boha a národ, za katolícke Slovensko. Združenie NSS sa hlási k autentickým ľudáckym ideám, pretože najlepšie zhrnuli dva bytostné princípy, ktorými bol konštituovaný a udržiavaný pri živote slovenský národ počas celého svojho jestvovania: katolicizmus a nacionalizmus.

Výročie zo 14. marca 1939 si každoročne pripomíname v (viac…)

Pridané: 19. 03. 2014 Rubrika: Akcie

ilustráciaDr. Emanuel Teodor Böhm bol človek všestranný, vzdelaný pedagóg, v emigrácii úspešný chemik, vynálezca a celoživotný bojovník za Boha a slovenský národ. Napriek všetkým týmto kvalitám rezonuje pri myšlienke na jeho osobnosť najmä jedna skutočnosť: neúnavný boj za práva Slovákov na Maďarmi okupovanom území v rokoch 1938-1945, čo bolo zaiste aj pre neho najnáročnejším životným obdobím. V septembri 1939 ho maďarská vláda odvolávala z postu profesora na košickom (viac…)

Pridané: 11. 02. 2014 Rubrika: Akcie
« Predošlá strana
Ďalšia strana »
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci