Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

ilustrácia1. Postaví sa už posvätený obraz Srdca Panny Márie v dome na čestné miesto.
2. Veľmi užitočné je pripraviť sa svätou spoveďou a sv. prijímaním a vhodným čítaním o takomto zasvätení.
3. Celá rodina sa zíde pred obrazom a nakoľko je možné, hlava rodiny sa pomaly nahlas pomodlí zasvätenie.
4. Ak je pri zasvätení kňaz, obraz on posvätí pred zasvätením, pomodlí sa predpísanú modlitbu a pridá niekoľko (viac…)

Pridané: 11. 02. 2015 Rubrika: Modlitby

ilustráciaSlávne zástupy vyvolených! S obdivom obraciam dnes svoje oči na vás a teším sa tomu blahoslavenstvu, ktoré požívate. I vy ste kedysi bývali na tejto zemi, po ktorej ja teraz kráčam; i vy ste boli vystavení pokušeniam, ktoré ma tak často napádajú; i vy ste boli obkľúčení týmto svetom, ktorý ma tak často šiali. Ale vy ste hrdinsky bojovali; vo všetkom ste hľadali len Božie zaľúbenie a po ničom inom ste netúžili, len aby ste mohli slúžiť Bohu a zachrániť svoju dušu. Takto sa vám podarilo stať sa účastnými (viac…)

Pridané: 01. 11. 2014 Rubrika: Modlitby

ilustráciaLitánie ku všetkým svätým  sú najstaršie litánie a vzor všetkých ostatných. Prvá zmienka o nich  je z roku Pána 590,  keď sv. Gregor Veľký predpísal tieto litánie pre slúženie ďakovných procesií. Sú spojené s čiastočnými odpustkami. Prinášame ich celé a neskrátené v latinsko-slovenskej verzii na čítanie i na tlač.

Litaniae Sanctorum na čítanie

Litaniae Sanctorum pre tlač

Pridané: 15. 04. 2014 Rubrika: Modlitby

ilustráciaV kresťanských rodinách spájajú radi štedrú večeru s malou radostnou domácou pobožnosťou, ktorú možno vykonať takto:

Keď sa zvoní na večerné „Anjel Pána“, všetci umytí a sviatočne oblečení stoja pri stojle, na ktorom pri rozložených jedlách horí zapálená sviečka. Hlava rodiny predmodlieva sa „Anjel Pána“, alebo všetci zaspievajú pieseň Rorate Coeli (Oblaky z neba). Všetci stoja. Jeden z rodiny prečíta z evanjelia radostnú (viac…)

Pridané: 23. 12. 2013 Rubrika: Modlitby

Sedembolestná Matička, obráť svoje milostivé oči na nás, ktorí tu pred tvojim oltárom kľačíme a s detinskou prítulnosťou pod tvoj materinský plášť sa utiekame ako vďačné deti ku dobrej Matke slovenského národa. Teba vzývali naši otcovia a milé matky už tisíc rokov, lebo horela láska nášho rodu k tebe, Matka Božia, a v tebe s dôvernosťou i pravou pobožnosťou svoju nádej sme skladali. (viac…)

Pridané: 15. 09. 2012 Rubrika: Modlitby


Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. (viac…)

Pridané: 05. 07. 2012 Rubrika: Modlitby
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci