Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

ilustráciaVo svojom prvom okružnom liste, ktorý sme vydali na začiatku Nášho pontifikátu pre všetky Ich Excelencie biskupov, uviedli sme hlavné príčiny tých súžení, s ktorými sa človečenstvo potýkalo. Spomíname si, že sme v ňom hovorili, že tieto početné zlá vo svete sa vyskytli preto, lebo väčšina ľudí vypudila Ježiša Krista a Jeho presvätý Zákon zo svojich životov – že ani Jemu, ani Jeho Zákonu sa nedávalo miesto v živote – či už v nažívaní najbližších, a či vo veciach verejných. A ďalej sme hovorili, že (viac…)

Pridané: 25. 10. 2014 Rubrika: Knižnica

V týchto dňoch vychádza zaujímavá publikácia „Oko uragánu“, ktorú napísal Ján Litecký-Šveda. Autor sa v nej venuje zaujímavým spôsobom najmä dvom udalostiam a to: takzvanému prevratu z roku 1989 a najmä smutne známemu začiatku boľševického besnenia na Slovenku, tzv. Slovenskému národnému povstaniu. Bolo by zbytočné písať veľa o tejto publikácii, najlepšie je si ju prečítať.

Ponúkame vám krátky úryvok z textu tejto publikácie:
„…Našich boľševikov však netreba podceňovať. Ich lož sa za tých štyridsať rokov poriadne vycibrila. Veď vysoké školy boli hlavne pre nich. Aj kvôli tomu, aby som nepristúpil na ich hru, nepíšem nijaký „Uragán vo februári“, pretože ten najničivejší uragán našej histórie, ktorý začal vyvracať všetko aj s koreňmi, sem prišiel v auguste 1944. V máji 1945 dovyvracal zvyšok, no a február 1948 bol už iba mierny vánok, počas ktorého nás do tých zrúcanín nasťahovali nadlho. Tu treba povedať, že okrem jednorozmernej propagandistickej lži už zvládajú aj jej sofistikovanejšie formy. Napr. „newspeak“, čo je geniálny termín, vymyslený Georgeom Orwellom. No ani Orwell netušil, k akým výšinám sa používanie „newspeaku“ prepracuje – keď samotní komunisti začnú nadávať na komunizmus, aby našu milovanú Kominternu udržali pri moci. A to isté robia aj s povstaním – odrazu už nie komunisti, kdeže, ale nejakí rozprávkoví „demokrati“ boli hybnou silou „SNP“. Nuž, chcieť komunistov vymazať zo „SNP“ je to isté, ako keby chcel niekto vymazať Mojžiša zo Starého zákona. Ale pre marxistických propagandistov nič nie je nemožné…“ (viac…)

Pridané: 30. 01. 2008 Rubrika: Knižnica

SNPNie som ani historik, ani spisovateľ, ale ako človek cítim mravnú povinnosť povedať o “povstaní” pravdu – bez ohľadu na politický systém či komunistické mýty, a to najmä z dôvodu, ktorý uvediem neskoršie. (viac…)

Pridané: 28. 08. 2007 Rubrika: Knižnica
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci