S. H. Vajanský – Hnilý mier

 

Jak v bosoráckom kotle, všetko vrie,

i páchne smolou, nervy zhubne dráždi…

Už všade púšť sa odrodilská strie,

cnosť na hnoji a zločin v svätokráži,

a keď sa niekto k žertve rozguráži,

sám opustený, zapľúvaný mrie!

I vlastní bratia naňho hanu metú:

Že načo hlavou v múr…a jeden proti svetu? Read more

1942, Vianoce, Bratislava – Príhovor Dr. J Tisu k občanom Slovenska

Iste, že nebolo a nebude vianočnej oslavy, v rámci ktorej by sa betlehemský pozdrav anjelský primerane neprízvukoval, obsah jeho patričným spôsobom nerozoberal. Nie div. Veď Vianoce sú vrúcnou oslavou narodenia túžobne očakávaného Vykupiteľa, sú sviatkom radosti nad príchodom Krista-Spasiteľa na svet. A anjelsky pozdrav betlehemský je autentickým výkladom zmyslu príchodu Vykupiteľa na svet z tej stránky, ktorá sa bližšie týka človeka.  Read more

1 4 5 6