Dr. Jozef Tiso – Alleluja

Už dvetisíc rokov sa ozýva nadšený spev tento nad otvoreným hrobom Kristovým. „Koho hľadáte, niet Ho tu…, vstal z mŕtvych…Alleluja!“ Dvetisíc rokov je veľká diaľka a spev tento rozlieva sa ešte vždy pôvodnou svojou intenzitou po srdciach, v ktorých akú – takú rezonančnú pôdu nachádza. Srdce ľudí v myšlienkovom kruhu kresťanstva žijúcich ešte i dnes pocíti tú samú radosť, ktorou oplývali apoštolovia a najbližší krúžok učeníkov Kristových na radostnú zvesť: Vstal z mŕtvych! Radosti tejto podkladom nebola len číra osobná známosť s Kristom, nebola to len priateľská priazeň, ktorá prirodzene len tešiť sa musela osláveniu priateľa a známeho tak výborného, bol to ale pocit zabezpečenia podmienok jestvovania svojho osobného a nie menej i pocit ten, že skutočnosťou zmŕtvychvstania Kristovho poistená je i možnosť vytrvania v tom myšlienkovom kruhu, v ktorom boli vychovaní a ktorý za nepostrádateľný  podklad ďalšieho jestvovania i vo všeobecnosti považovali. Read more

Jozef Miloslav Hurban o dôvodoch vyhorenia Musen Tempel (na stránke NSS uverejnené k hlbšiemu zamysleniu sa nad dôvodmi vyhorenia Krásnej Hôrky)

Krásna Hôrka po vypáleníPočínam druhú knihu o Ľudovítovi Štúrovi písať pod tým úderom, ktorý zatriasol rezidenciou cisársko-kráľovskou a prenikol až do najvzdialenejších kútov dvojdielnej našej monarchie, podľa Beusta hovoriac, cisa translajtajskej, pod úderom 8. Decembra! V tento deň zhorel „Musen-Tempel“, ako volajú noviny nemecké hrinkovské divadlo (Ring-Theater) vo Viedni a pochoval v sebe v jednej polhodine 500 ľudí. Read more

Vianočné posolstvo Dr. Tisa, Vianoce 1940

V plnosti časov, keď sa dovŕšili predpoklady božskou spravodlivosťou a múdrosťou určené, prišiel na svet, do pospolitosti ľudskej, aby obnovil, čo bolo smrteľne ranené a na svoju pôvodnú životnú cestu nastrojil, čo bolo poblúdené. Hoci bol túžobne očakávaný cez tisícročia, prichádza nikým skoro nezbadaný: hoci je určený ľudstvu, iba nemá príroda ho víta, hoci spása, pozdvihnutie ľudí je cieľom príchodu Jeho, nevšímavosť Betlehemčanov a záškodná  žiarlivosť vznešených Jeruzalemčanov je prvou ozvenou Jeho príchodu. Read more

1 3 4 5 6