„Aj oni sú ľudia, toleruj ich! Veď žijeme v 21. storočí!…“

Rozhorčené slová, ktoré tak často počúvam od liberálne zmýšľajúcich pri vyjadrení svojho názoru k homosexuálom, bisexuálom či transgenderom. Slová, pomocou ktorých sa azda snažia vo mne prebudiť pocit viny za to, že si vôbec dovolím povedať niečo na ich adresu. Slová, ktorými ma snáď chcú presvedčiť, že to ja som tá, čo je spoločnosťou nežiadúca, tá iná, nenormálna. Ale kde je pravda? Read more

Anotácia drámy Gorazd od Rudolfa Dilonga

Obsahom tejto knihy je kresťanské posolstvo lásky, ktorou Boh miluje každého človeka. Dej tejto drámy sa odohráva v pozadí búrlivých časov existencie Veľkomoravskej ríše za panovania kráľa Svätopluka. Bolo to obdobie šírenia kresťanstva v strednej Európe, ktoré muselo zvádzať tuhý boj s pôvodným náboženstvom starých Slovenov. Read more

Richnava = demokracia v praxi.

Účelom tohoto zamyslenia je poukázať na pravú tvár demokracie a na charakter jej výsledkov v praxi. Ako sme sa už mnoho krát presvedčili, demokracia chybí v každej oblasti tejto spoločnosti. Skôr, či neskôr sa zvrhne do nejakej extrémnej formy. Ako hovorí Platón paraf., „sa zmení na tyraniu“, (odporúčam si prečítať Platónovu Ústavu, ktorá celú demokraciu krásne popisuje). Read more

Čo je zlé na multikulturalizme…?

Tento článok som sa rozhodol napísať preto, lebo v dnešnej dobe postmoderny sa stále viac prezentuje multikultúrna spoločnosť. Čo by až tak zlé nebolo, lebo každá kultúra má niečo do seba a zároveň navzájom si môžeme veľa dať. Prečo teda píšem na túto tému? Práve preto, že si uvedomujem, kým som a kam patrím a práve preto nemôžem dopustiť, aby náš národ, ktorý v zápase dejín zotrval až do dnešných čias, bol masou občanov v štáte, ktorý nemá hlbšie puto pre každého jednotlivca. Read more

1 7 8 9 10 11 12