V rámci objektivity

V poslednom čase som mal dôvod na radosť. Vyšiel mi prvý článok na portáli nss.sk., pod pseudonymom „Jurošík“. Mal ale tú nevýhodu, že v čase, keď vychádzal, napísala mi odpoveď na moje výhrady k jej poňatiu Ďurčanského /pozri článok „Marcové ozveny“
http://nss.sk/1547/marcove-ozveny-2011/ aj tá pani Vrzgulová, ktorú som v článku „zvozil“ za to, že mi neodpísala. Read more

Život v tieni

Rok 1996 sa niesol v znamení nastavajúcich politických zmien, ktoré však nemali čisté pravidlá, čo sa týka pozadia a pôsobenia na náš slovenský národ. V auguste 1996 totiž vznikla TV Markíza, ktorá otvorene a nezakryte mala za úlohu zlikvidovať dnes už legendárneho zakladateľa a otca druhej SR V. M. Read more

Marcové ozveny 2011

Marec je pre nás Slovákov zvláštnym mesiacom. Pripomíname si významné dni našich národných dejín.

14. marca sme sa zišli v Nižnej Šebastovej, aby sme si pripomenuli vznik Slovenského štátu. Hneď na to sa v médiách objavili rôzne odmietavé reakcie na tento deň. Read more

Vypaľovanie trávnatých porastov v jarnom období

Napriek väčšej uvedomelosti našej spoločnosti v oblasti ochrany prírody, predsa sa len nájdu jedinci, ktorí s obľubou každoročne vypaľujú trávnaté porasty. Niekedy sú to dedinskí gazdovia, ktorí si takýmto spôsobom uľahčujú poľné práce, inokedy môže požiar vzniknúť náhodne, napríklad od odhodeného neuhaseného ohorku cigarety, no nájdu sa ľudia, ktorí takéto požiare zakladajú úmyselne. Read more

1 6 7 8 9 10 12