Rozhovor s Vincentom Tomášekom

ŠtandardaDňa 17. mája 2010 sa v priestoroch miestnej Matice slovenskej v Košiciach uskutočnil rozhovor s pánom Vincentom Tomášekom, ktorý pred niekoľkými rokmi vydal svedectvo o prezidentovi Tisovi, ktorý mu zachránil v roku 1944 život pred popravou. Prinášame vám niekoľko jeho názorov na obdobie jestvovania 1. Slovenskej republiky. Read more

Autonómia Slovenska

Autonómia28. októbra 1918, vyhlásením Československého národného výboru v Prahe, sa utvorila Československá republika. O dva dni neskôr Slovenská národná rada a slovenskí národní dejatelia, zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine, vyhlásili pripojenie sa Slovákov k novému štátu. Read more

Nová publikácia: Peter Sliacky – Dp. Rudolf Scheda, Obeť partizánskeho besnenia

V týchto dňoch vychádza nová publikácia ktorú vydalo občianske združenie Nové slobodné Slovensko pod názvom Dp. Rudolf Scheda, obeť partizánskeho besnenia. Autorom tejto publikácie je Peter Sliacky.

Predhovor vydavateľa
Udalosť, ktorú poznáme pod pojmom „Slovenské národné povstanie“ (SNP) tragicky poznačila osudy veľkého množstva Slovenov, Sloveniek i stáročia tu žijúcich Nemcov. Aj napriek tomu, že sa voči nikomu a ničomu neprevinili, prišli o svoje životy často obzvlášť neľudským, drastickým spôsobom. „Hrdinskí“ Read more

1 11 12 13 14