Zmena musí prísť od nás!

Veľa krát rozmýšľame nad tým, ako môžeme zmeniť Slovensko. No mnohokrát zabúdame práve na seba. Jednotlivec je časť celku Slovenska. Na jednotlivcovi veľmi záleží, on má zodpovednosť za svoje rozhodnutie aj život. Preto v prvom rade pri zmene musíme začať od seba. Snažiť sa bojovať proti svojim zlozvykom.
Mnoho z nás fajčí, nadmerne požíva alkohol, či je otrokom iných závislostí, ako sú stávkovanie, nadmerné pozeranie televízie, mrhanie času pri internete (najmä Facebooku), neslušné správanie, mrhanie peniazmi atď. Read more

Štefan Polakovič

Slovenský národný socializmus

Národno-sociálne smýšľanie prejavovali už dávne naše generácie. Vieme, ako sociálne s národom cítili kňazi bernolákovskej družiny a koľko starostlivosti venovali jeho sociálnemu pozdvihnutiu. Vieme, čo si dali roboty katolícki a evanjelickí kňazi a učitelia so zakladaním spolkov striezlivosti, potravných družstiev a sporiteľní, aby chránili národ proti židovskému vykorisťovaniu. Read more

Quo Vadis

„Mocní tohto sveta rozprestreli svoju vládu všade ako tmavú pavučinu. A vo všetkých kútoch majú pavúčikov, ktorí im pomáhajú vyciciavať obete, pričom aj oni sa majú dobre.“[1]
(Fraňo Kráľ)

Človek dnešných časov je uponáhľaný. To znamená, že sa nestíha pozastaviť nad tým, čo sa deje s ľudskosťou, tradičnými hodnotami, ktoré sa pretavujú, resp. menia na vieru v moc, majetok, dekadenciu. Read more

1 7 8 9 10