Je liberalizmom ponúkaná sloboda skutočnou slobodou?

Liberalizmus ako filozoficko-politický smer už vo svojom názve vychádza z pojmu slobody (lat. libertas – sloboda). Síce jestvuje mnoho rôznorodých a v niektorých prípadoch aj protichodných liberálnych teórií, všetky však majú jedno spoločné východisko, ktorým je predpoklad prirodzenej ľudskej voľnosti a slobody. Sloboda je pre liberálov najvyššou hodnotou a v niektorých teóriách je jedine sloboda predpokladom, ktorý zaručuje ľuďom naplnenie potenciálu ich osobností v tom pravom zmysle. Či je však liberálna koncepcia slobody správna a či sa vôbec jedná o slobodu (najmä z pohľadu tradície), sa pokúsime preskúmať na nasledujúcich riadkoch. Read more

Kľúč k národnej jednote

V duchu machiavellistického hesla „Divide et impera“ (Rozdeľuj a panuj) zmieta sa dnešná národná pospolitosť v nesvornosti a v konkurenčnom boji jednotlivca proti jednotlivcovi. Nejednotný ľud nemá potenciál vzdorovať nástrahám doby a akákoľvek nádej na lepší zajtrajšok sa tak bez jednoty stáva len naivným výplodom ochrnutého ducha. Read more

Slovenská pravda

 Slovenský štát býval kedysi inakší akým je ten dnešný. Aj preto si pripomíname jeho vznik s jeho celkovým odkazom. Nielen slovenskí klasici píšu, že štát je prirodzeným vyvrcholením národných snažení každého sebavedomého národa. Vlastný štát však nie je samozrejmosťou, práve naopak. Nemajú ho aj národy omnoho väčšie, akými boli a sú Sloveni. Aj napriek tomu, že za jeho vytvorenie už preliali hektolitre krvi. Read more

Zmena musí prísť od nás!

Veľa krát rozmýšľame nad tým, ako môžeme zmeniť Slovensko. No mnohokrát zabúdame práve na seba. Jednotlivec je časť celku Slovenska. Na jednotlivcovi veľmi záleží, on má zodpovednosť za svoje rozhodnutie aj život. Preto v prvom rade pri zmene musíme začať od seba. Snažiť sa bojovať proti svojim zlozvykom.
Mnoho z nás fajčí, nadmerne požíva alkohol, či je otrokom iných závislostí, ako sú stávkovanie, nadmerné pozeranie televízie, mrhanie času pri internete (najmä Facebooku), neslušné správanie, mrhanie peniazmi atď. Read more

Štefan Polakovič

Slovenský národný socializmus

Národno-sociálne smýšľanie prejavovali už dávne naše generácie. Vieme, ako sociálne s národom cítili kňazi bernolákovskej družiny a koľko starostlivosti venovali jeho sociálnemu pozdvihnutiu. Vieme, čo si dali roboty katolícki a evanjelickí kňazi a učitelia so zakladaním spolkov striezlivosti, potravných družstiev a sporiteľní, aby chránili národ proti židovskému vykorisťovaniu. Read more

1 6 7 8 9