Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

Aké je ľahké v dnešnej dobeznámka.jpg
zaradiť sa do davu.
Zabudnúť na predkov v hrobe,
zaujímať sa len o zábavu.

Aké je ľahké ísť s prúdom,
nehľadieť na správnosť vecí.
Že obstoja pred Posledným súdom,
myslia si naivne hádam všetci. (viac…)

Pridané: 08. 11. 2017 Rubrika: Básne

Sviatok krvou krstený,
obete mŕtvych na oltári.
Kto bude vo večnosti spasený?
Tí, čo v mene národa a Boha hrdo stáli.

Krv tiekla z tiel, hasol život štátu,
keď červená zberba puč vykonala.
Nesláv utrpenie Ty slovenský bratu,
či by matka za smrť syna ďakovala? (viac…)

Pridané: 29. 08. 2017 Rubrika: Básne

Dr. Jozef TisoNebol si len prezident, bol si svetlom v tme,
nech môj skromný hlas do sŕdc vrahov znie.
Zoslal Ťa sám Boh na tento kúsok zeme,
kde vždy vládlo bezprávie, hlasy boli nemé.

Azda si im preto maril hrozné plány,
že si v Boha veril, kde oni preklínali?
Bol si kňazom dobrým a pomáhal ľudu,
nemusíš sa báť posledného súdu. (viac…)

Pridané: 18. 04. 2017 Rubrika: Básne

Agnus Dei„Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.“
Aká to jednoduchá a veľavravná veta.
Prišiel si na svet spasiť hriešnych ľudí,
ten, komu si chcel pomôcť, Ťa kameňuje, súdi.

Maličké dieťa splodené, nie stvorené,
aby bolo k ľudstvu bližšie sklonené.
To najcennejšie, čo nám sám Boh mohol dať,
nezoslal na svet priamo, porodila ho mať. (viac…)

Pridané: 17. 04. 2017 Rubrika: Básne

Žili sme my roky, kde vládli stále iní,O02_0015.gif
nemali sme pravdu, vždy sme boli vinní.
Kde trebalo platiť, tam sme boli dobrí,
keď trebalo žať, nie po našej vôli.

A tu vznikol štát, ktorý všetci chceli,
hyeny sa zbehli, supy prileteli.
Chceli ďalej trhať a lámať nám kosti,
nažrať sa zas, znova pekne do sýtosti. (viac…)

Pridané: 14. 03. 2017 Rubrika: Básne

Zas je tu adventný sviatočný čas,
s radosťou Ježiška každý víta.
Boží syn prišiel na svet pre nás,
to veľká láska v bábätku skrytá.

(viac…)

Pridané: 30. 11. 2015 Rubrika: Básne

Slepota, hluchota svetom dnes vládne,ilu
do výšin pozerá, ten čo je na dne.
Oči má do korán, nevidí jasne,
nad bludom dneška rozum mu žasne.

Kde mlčať je treba, otvára ústa,
jeho reč hlasná je celkom pustá.
Kde počúvať uši by pozorne mali,
medové motúzy do slov zamotali. (viac…)

Pridané: 07. 01. 2015 Rubrika: Básne

SNP

Smutná to doba nastala,
keď slovenská zem prehrala.
Prehrala boj za vlastný štát,
brata zrazu zabil vlastný brat.

Hrdinov odvliecť a prísne súdiť,
s guľkou do hlavy rešpekt si vzbudiť.
To bolo povstanie a jeho tvár, (viac…)

Pridané: 15. 09. 2014 Rubrika: Básne

Kdeže sa podeli autority, kdeže sú?
IlustráciaIch správne slová v správny čas chýbajú!
Tí, čo by rozhodné slovo mohli mať,
nechcú nič proti dobe hriešnej povedať.

Stávajú sa tvorcami tupého stáda,
pravdu nájde len ten, čo ju sám hľadá!
Laik sa bojí o názor odborníka žiadať,
doba je temná, nekľudná a je to badať! (viac…)

Pridané: 14. 02. 2014 Rubrika: Básne

Cesta vždy rovná, cesta cti.
tento krátky odkaz maj v pamäti.
Položiť život za lásku k Bohu,
hoc zradcov bolo na každučkom rohu.

Zostať vždy verný, nepoložiť zbraň,
nezriecť sa zradne prísahám!
Chrániť ten kúsok, čo bol Ti daný,
i keď o opaku rozhodli už „páni“! (viac…)

Pridané: 18. 08. 2013 Rubrika: Básne

Ach, Bože, akí sme len malí.
všetkého dobrého sme sa vzdali?
Ach, Bože, Tvoje biedne dietky,
nepoložia na oltár už žiadne kvietky.

Konzum nás ovládol v tej malosti,
hľadáme v hriechu kus slepej radosti.
Strácame zmysel života, ach môj Pane,
čože sa s potomstvom, čože sa stane? (viac…)

Pridané: 18. 05. 2013 Rubrika: Básne

Buď pochváleno meno Tvoje,
ktorý panuješ v nebi i tu dole!
Buď pochválen Syn jediný,
čo narodil sa z Panny Márii.

I Tebe večná chvála matka Božia,
nech prosby Tvoje zbrane diabla zložia.
Svätý Jozef, Ty pestún Krista Pána
i Tebe patrí naša lásky chvála!
(viac…)

Pridané: 17. 04. 2013 Rubrika: Básne

Národ sa tešil a slávil svoj vznik,
keď zrazu peklo vypuklo na zemi.
Srdce sa zdráhalo, uveriť nechcel nik,
že sme mali byť zas hanebne ponížení.

Diabol nikdy nespí, pokúša národy,
no my sme sa vzdať viac nemohli.
Dočkali sme sa vlastnej slobody,
a tak sme strach z presily premohli. (viac…)

Pridané: 18. 03. 2013 Rubrika: Básne

Koľkokrát si pravdu hľadal,
potkýnal sa, na zem padal?
Nevedel si nájsť svoj smer,
Boh Ti kázal: Človek, ver!

Ty si veril, avšak málo,
všetko sa Ti zvláštne zdalo.
Súvislosti sa strácali,
zas si ostal biedny, malý. (viac…)

Pridané: 08. 01. 2013 Rubrika: Básne

Vlak plný demokracie sa valí,
ponad lúky, ponad kraje.
Hlupák opäť oddane mu zdraví,
čaká, čo nového sa stane.

Vezie lásku, slobodu a mier,
do všetkých kútov sveta.
Musíš ho pustiť do svojich dvier,
veď vidíš, že ho víchrica už zmieta. (viac…)

Pridané: 04. 12. 2012 Rubrika: Básne
Ďalšia strana »
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci