Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

rehabilituj_logoO. z. Nové slobodné Slovensko sa pod záštitou správcu Rodného domu prezidenta Tisu rozhodlo nastoliť tému vysporiadania sa so skrivodlivosťou z minulosti našich národných dejín.

9. októbra 2015 totiž uplynie 70 rokov od prvej justičnej vraždy revolučného retribučného súdnictva tzv. Slovenskej národnej rady. Zabitý zastrelením za “zradu na povstaní” bol na výrok súdu podplukovník Slovenskej armády, Ján Šmigovský. Tzv. Národný súd na čele s jeho predsedom Igorom Daxnerom sa podpísal pod desiatky nespravodlivých rozsudkov, vynesených z dôvodov režimovej nevraživosti, v mene národa, za ktoré sa dodnes pozostalým obetí nikto v mene súčasného štátu neospravedlnil.

Viac o pplk. Jánovi Šmigovskom na tomto odkaze alebo vo videodokumente:

Viac o kontexte popráv na tomto odkaze alebo vo videodokumente:

Tomuto účelu má poslúžiť projekt www.Rehabilituj.Sk. Ale i svojpomocné finančné odškodnenie obetí, ktoré môžete podporiť i svojím dielom podporou činnosti

o. z. Nové slobodné Slovensko
Štefánikova 15
080 01 Prešov

IČO: 355 49 599

Č. účtu: 2620038770/1100 Tatra banka
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2003 8770
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 29081944

Vyzývame pozostalých obetí revolučného retribučného súdnictva zriadeného ilegálnou a nelegitímnou tzv. Slovenskou národnou radou po II. svetovej vojne, aby kontaktovali správcov projektu www.Rehabilituj.Sk!

Nemožno kráčať spolu ďalej ako národ, kým sa nepokajáme za hriechy minulosti!

Za Boha život – za národ slobodu!

Pridané: 25. 07. 2015 Rubrika: Akcie
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci