Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

ilustráciaObčianske združenie Nové slobodné Slovensko sa aj v roku 2017 uchádza o 2% z daní, ktoré daňoví poplatníci odviedli v roku 2016. Takto získané finančné prostriedky plánujeme použiť na napĺňanie cieľov v rámci oblastí pôsobnosti združenia. Konkrétne mienime rozšíriť sortiment darčekových materiálov o nové tričko s motívom mučeníka Dr. Jozefa Tisu pri príležitosti 70. rokov od jeho popravy a osadiť informačnú tabuľu, stručne vykresľujúcu osobnosť pplk. Jána Šmigovského, pri mieste jeho posledného odpočinku. Zvyšné finančné prostriedky zúžitkujeme pri vydavateľskej činnosti. Ak ste sa rozhodli podporiť o. z. NSS prostredníctvom 2% z daní, je potrebné urobiť nasledovné kroky:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite (alebo osobne doručte) formuláre na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Potrebné údaje pre poukázanie 2%:

Názov: Nové slobodné Slovensko
Sídlo: Štefánikova 15, 080 01 Prešov
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 35549599

Potrebné tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane 2016
Vyhlásenie o poukázaní sumy 2016

Pán Boh zaplať!

Pridané: 16. 02. 2017 Rubrika: Ostatné
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci