Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

59780_357533177733203_2846237597538715557_nPri príležitosti blížiaceho sa 150. výročia narodenia otca slovenského národa, rímsko-katolíckeho kňaza, kazateľa, politika, ľudomila a verného sluhu Božieho, Jeho Excelencie, preláta Andreja Hlinku (27. septembra 1864-2014), sme pripravili pre národne uvedomelých Slovenov darčekový komplet  pozostávajúci z trička, šálky a knižky venovaných tomuto velikánovi slovenských dejín. Darčekový komplet získa každý, kto podporí aktivity združenia Nové slobodné Slovensko sumou minimálne 16 eur. V prípade záujmu o komplet nás kontaktujte e-mailom na adresu materialy@nss.sk a uveďte v ňom vaše meno, priezvisko, kontaktnú adresu (obec, ulica, číslo domu, poštové smerovacie číslo) a veľkosť trička. Jednotlivé položky kompletu je možné získať aj individuálne za príspevky vo výške uvedenej pri tom ktorom predmete v ponuke Darčekových predmetov NSS.

Pridané: 10. 09. 2014 Rubrika: Slovo klasika
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci