Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

Ľudovít Štúr, nám známa osobnosť už z hodín slovenského jazyka či dejepisu. Právom mu môžeme pripisovať zásluhu pri vzniku národného hnutia, ktoré nadväzovalo na Bernolákovské hnutie. Ľudovít Štúr je príklad pre každého Slováka aj svojim všestranným a príkladným životom. Odkedy sa zapálil pre slovenskú vec, tak odhodlane zastával Slovenský národ na všetkých poliach – kultúrnych, politických, a keď bolo potrebné aj vojenských. Jeho život nám môže byť príkladom aj jeho zmyslom pre lásku k slovenskej prírode. Bol poľovníkom, čo sa mu stalo osudným. Bol taktiež turistom a 16. augusta vystúpil s priateľmi na symbol Slovenska – Kriváň, kde sa každoročne organizuje Národný výstup, uskutočnený na pamiatku tohto štúrovského výstupu.

Nemôžeme pochybovať o tom, že Štúr bol aktívnym takmer na všetkých poliach spoločenského života. Syn učiteľa išiel po vzore otca svedomitým štúdiom, stal sa nástupcom profesora Palkoviča a podarilo sa mu kodifikovať slovenský jazyk, ktorý sa s malými zmenami používa dodnes. Dokázal založiť Slovenské národné noviny, čo nebolo v čase maďarského útlaku vôbec ľahké. Do týchto novín prispieval básňami a článkami a nemožno nespomenúť jeho nadčasové dielo Slovanstvo a svet budúcnosti, z ktorého môžeme načerpať mnoho inšpirácie aj v dnešnej dobe. Po smrti brata Karola ani chvíľu neváhal a hneď sa vydal do Modry, aby sa postaral o jeho rodinu so siedmymi deťmi. Ako učiteľ mal existenčné problémy, no odmietol pomoc od študentov, ktorí mu chceli dať aj svoje posledné peniaze. To hovorí aj o láske študentov k výnimočnému človeku Ľudovítovi Štúrovi.

Toto je len krátky prierez života Ľudovíta Velislava Štúra, ktorý by mal byť aj pre nás inšpiratívny a mali by sme sa pozrieť ako vyzerá život človeka, ktorý je nadchnutý pre Slovenský národ a ktorého láska vyviera z viery v Boha. Ako sám hovoril: „Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o pomoc Boha a každé dielo zavŕši tým, že Bohu za jeho pomoc poďakuje.“ Štúrov život je posiaty prácou a činmi, ktorými chcel nezištne pomôcť Slovákom vydobyť si čo im patrí – Slovensko. V dnešnej dobe Slovensko už máme, len akoby sa ten duch Slovenska a hrdosti na ktorom pracoval Štúr vytratil. Máme hrdosť iba ak vyhráme v hokeji, ale na pravú hrdosť, ktorá nemôže existovať bez spolupatričnosti, na ňu zabúdame. Skúsme nasledovať Štúra a brať si životné inšpirácie práve nasledovaním takej veľkej osobnosti akou on bol nepochybne, ako aj jemu podobní všetci slovenskí národovci, so svojou vierou, činmi a odhodlaním. Jeho odhodlanie prinieslo výsledky, teraz je rad na nás.

Maroš Ambróz

Pridané: 20. 01. 2013 Rubrika: Osobnosti
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci