Pravá viera

Koľkokrát si pravdu hľadal,
potkýnal sa, na zem padal?
Nevedel si nájsť svoj smer,
Boh Ti kázal: Človek, ver!

Ty si veril, avšak málo,
všetko sa Ti zvláštne zdalo.
Súvislosti sa strácali,
zas si ostal biedny, malý.

Chcel si veriť, v pravde žiť,
nie kresťan bez duše byť.
Tak si prosil, hľadal znova,
by ukázala sa cesta nová.

Až keď duša bola čistá,
ozval sa hlas Boha, Krista.
Krok za krokom pomaly,
odhalil to, čo ľudia hľadali.

Čistú pravdu, čistú vieru,
nie takú, čo nezná mieru.
Čo len haní, ničí, škodí
a zlé meno Cirkvi robí.

Len ten, čo hľadá bez zábrany,
dostane dar z nebies pravý.
Lásku, pokoj na zemi,
s cieľom byť raz spasený.

Kika