Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

Globálne otepľovanie planéty spôsobilo, že kvôli neznesiteľným horúčavám v lese sa čierne medvede rozhodli putovať na sever do chladnejších končín. Cestou sa len priživovali na iných zvieratách, vylihovali v cudzích brlohoch a keď prišli k severnému polárnemu kruhu – pokračovali v tomto spôsobe života.

Bielym ľadovým medveďom sa to nepáčilo, že čierne medvede na nich naliehajú, aby im nalovili ryby a aby sa starali o ich zavšivavené mláďatá. Čierne medvede namiesto toho, aby boli bielym medveďom vďačné – stále ich urážali, okrádali a neboli zriedkavé ani fyzické napadnutia. Keď sa biele medvede ohradili, že sú diskriminované, čierne medvede im oponovali:

„Ako môžete byť diskriminované, keď je vás oveľa viacej – ako nás čiernych medveďov? Až nás bude viac – ako vás bielych, až potom spoznáte, čo je to skutočná diskriminácia. Vy biele medvede ste rasisticky zmýšľajúce, keďže nás kritizujete pre našu tmavšiu farbu srsti!“

Biele medvede stíchli, keďže boli mierumilovné, pokorné, pohostinné a nikdy nezačali súboje s inými zvieratami. Spor utíchol na niekoľko rokov. No keď sa čierne medvede tak premnožili, že ich bolo viac ako bielych – biele medvede začali nevýslovne trpieť a keď sa zdalo, že sa dostali do bezvýchodiskovej situácie – vtedy sa to stalo:

Do polárnych končín zavítali lovci medveďov. Biele medvede pokorne ustúpili do dutín vyššie položených ľadovcov bičovaných snehovými búrkami, kde splynuli s polárnou prírodou. No čierne medvede naďalej bezstarostne vylihovali na svojich tučných brušiskách, vyvaľovali sa na dobre viditeľných slnečných kryhách a tak ich lovci poľahky všetky vystrieľali.

Po odchode lovcov opäť zavládli šťastné časy pre biele ľadové medvede. Nikto ich nediskriminoval, nepriživoval sa na nimi ulovenej potrave a nezneužíval ich srdečnosť a pohostinnosť.

PONAUČENIE: Niekedy si problém vyžaduje radikálne riešenie.

Ján Slanský

Pridané: 13. 06. 2011 Rubrika: Povesti a báje
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci